Türkiye | türkçe

Makine Direktifi

Makine Direktifi Belgeleri

Makine Direktifi, insan ve makine arasındaki etkileşim için standart hale getirilmiş sağlık ve emniyet gereksinimlerini tanımlar ve bireysel devletler bazında makine emniyeti hakkındaki mevcut düzenlemelerin yerine geçer. 2006/42/EC sayılı Makine Direktifi 29.12.2009 yılından beri uygulanmaktadır.

Pratik “2006/42/EC sayılı Makine Direktifi uygulama kılavuzu” Yönerge metninin yorumlanmasında kullanılır. Belge, teknik belgeyi ve risk değerlendirmenin rolü ile ilgili unsurları referans alır. AB Komisyonu tarafından yeni versiyonu 2017'de yayımlanmıştır. Rehberi Avrupa Komisyonu’nun web sitesinden indirebilirsiniz.

Bu Yönerge amaçları uyarınca, makine, en azından biri hareketli olan ve özeli bir uygulama için bir araya getirilen bağlı parçalardan ya da bileşenlerden oluşan bir tertibat anlamına gelir (Makine Direktifi Madde 2’ye bakınız).


Makine Direktifi resmi başlığı: Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Makinelere ilişkin 17 Mayıs 2006 tarihli ve 2006/42/EC sayılı Yönergesi, ve 95/16/EC sayılı değiştiren Yönerge(Değişik)


Aşağıdakiler de Makine Direktifi amacı uyarınca makine olarak kabul edilir:

  • Makinelerin veya karmaşık tesislerin montajı
  • Emniyet bileşenleri
  • Bir makinenin temel işlevlerini değiştirmek için kullanılan değiştirilebilir donanım

Yukarıda listelenen makinelere ek olarak, tanım gereği Yönergenin kapsamına giren ancak genel olarak diğer yasal hükümlerin geçerli olduğu makinelerin istisnalarının bir listesi de vardır.

Makine Direktifinin planlanan revizyonu

Avrupa’da, 2006/42/EC sayılı Makine Direktifi, makine tasarlayan, üreten veya satan herhangi bir şirketin temel yasal dayanağıdır. Avrupa bölgesi alanına ithal edilen makinelerin de Makine Direktifinin gereklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Güncel 2006/42/EC sayılı Makine Direktifi 2006’da yayımlanmıştır ve 29 Aralık 2009 tarihinden beri zorunludur.

AB Komisyonu, yeni şartlara ve gelişmelere adapte olmalarını sağlamak için hükümleri ve yönergeleri düzenli olarak kontrol eder. Böyle bir doğrulama süreci Makine Direktifi ile de yapılmıştır. 2016 yılında AB komisyonu, hükmün kullanıcıları ile birlikte Makine Direktifi konusunda kamuoyunun görüşünü almıştır. Anket sonuçları, yönergenin yenilenmesine yönelik etki analizine yol açmıştır. Bundan sonra, halk çözüm için geri bildirim ve öneri gönderme şansı elde etmiştir.

Değerlendirme, Makine Direktifinin genel olarak ilgili, etkili, etkin ve tutarlı olduğu ve AB için katma değer teşkil ettiği sonucuna varmıştır. Ancak, bazı iyileştirmeler ve basitleştirmeler yapılması gereklidir. Makine Direktifinin her revizyonu daha fazla yasal netlik, yalınlık ve teknik ilerlemeye daha fazla uyarlama sağlamalıdır. Mevcut 2006/42/EC sayılı Makine Direktifinde, aşağıdaki hususlar resmi açıklamada eleştirilmiştir:

  • Daha kapsamlı AB çerçevesiyle (yeni yaklaşım) uyumsuzluk ve uygulamadaki sorunlar
  • Kapsam ve tanımlar konusunda yasal belirsizlik. Yönergenin uygulanmasındaki deneyim, bazı hükümlerinde bazı yasal belirsizliklere işaret etmektedir.
  • Dijitalleştirmede teknik ilerlemenin yarattığı zorluklar, örneğin yapay zeka ve IIoT (Endüstriyel Nesnelerin İnterneti) nedeniyle.

AB Komisyonu Makine Direktifinin revizyonu için resmi bir “program” yayınlamıştır. AB ana sayfasından görülebilir.

Gelecekteki planlamada, AB Komisyonu 2021 yılının ortalarına doğru yeni bir Makine Direktifi yayınlayacak ancak bağlayıcı olmayacaktır. Yaklaşık olarak bir yıllık bir görüşme ve iki yıllık bir geçiş dönemi olacağını varsayarsak, revize Makine Direktifi’nin 2024’ten itibaren uygulamaya konması beklenmektedir.

CE işareti

Makine Direktifine uygun uyumlaştırılmış standartlara bakış

Tesis ve makineler için koruyucu önlemler posteri

Standartlar karmaşasında gezinme! “Tesis ve makineler için koruyucu önlemler - Makine Direktifine göre önemli uyumlaştırılmış standartlar” posteri, A/B ve C standartlarını açıkça göstermektedir. Aynı zamanda emniyetle ilgili ürünlerimizi yoğun olarak inceleme fırsatı elde edersiniz.

Posteri şimdi indirin!

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr