Türkiye | türkçe

Makine Direktifi

Makine Direktifi Belgeleri

Makine Direktifi, insan ve makine arasındaki etkileşim için standart hale getirilmiş sağlık ve emniyet gereksinimlerini tanımlar ve bireysel devletler bazında makine emniyeti hakkındaki mevcut düzenlemelerinin yerine geçer. Makine Direktifi 2006/42/EC 29.12.2009 tarihinden beri uygulanmaktadır.

Pratik “Makine Direktifi 2006/42/EC uygulama kılavuzu” Direktif metninin yorumlanması için kullanılır. Belge, teknik belgeyi ve risk değerlendirmenin rolü ile ilgili unsurları referans alır. AB Komisyonu tarafından yeni versiyonu 2017'de yayımlanmıştır. Kılavuz Avrupa Komisyonu web sitesinden indirilebilir.

Bu Direktif amaçları uyarınca, makine, en azından biri hareketli olan ve özeli bir uygulama için bir araya getirilen bağlı parçalardan ya da bileşenlerden oluşan bir tertibat anlamına gelir.

Ayrıca, aşağıdakiler de Makine Direktifi kapsamında makine olarak kabul edilir:

  • Makine tertibatları ya da karmaşık fabrikalar
  • Emniyet bileşenleri
  • Bir makinenin temel fonksiyonlarını düzenleyen değiştirilebilir teçhizat

Yukarıda listelenen makinelere ek olarak, tanım nedeniyle bu Direktif kapsamına giren ancak genellikle farklı yasal kuralların uygulandığı istisnalar listesi bulunmaktadır.

 

Makine Direktifi resmi başlığı

Makine hakkında Avrupa Parlamentosu ve 17 Mayıs 2006 tarihli Konseyi 2006/42/EC Direktifi ve değiştirilen 95/16/EC Direktifi (değişiklik)

İlgili standartlar

Daha fazla bilgi için:

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr