Türkiye | türkçe

Endüstriyel emniyet yönetmeliği (BetrSichV)

Alman endüstriyel emniyet yönetmeliği (BetrSichV), Çalışma Donanımı Kullanımı Yönetmeliğini düzenler.

Almanya'da, işveren tarafından çalışma donanımının temin edilmesi ve bunların çalışan tarafından kullanılması, 1 Haziran 2015 tarihinde yapılan değişiklik ile yürürlükte olan endüstriyel emniyet yönetmeliği (BetrSichV) tarafından düzenlenir. Bu yönetmeliğin amacı, çalışma donanımı ile çalışırken çalışanların sağlık ve emniyetini garanti altına almaktır. Burada sorumluluk operatöre/iş verene aittir.

Ana araç olarak tehlike değerlendirmesi

Çalışma yerinde sağlık ve emniyet alanında sürdürülebilir gelişimi sağlamak için işveren, Mesleki Sağlık ve Emniyet Kanunu §5 ve endüstriyel emniyet yönetmeliği (BetrSichV) §3 uyarınca tehlike değerlendirmesini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu kapsamda çalışma süreçlerinde ve donanımında tehlikelerin belirlenmesi ve değerlendirmesi yer alır, amaç ise sağlık ve emniyet önlemlerinin tanımlanması ve bunların etkinliğinin değerlendirilmesidir. Genel tehlike değerlendirmesi yazılı olarak belgelenmeli ve daima güncel tutulmalıdır. Tehlike değerlendirmesi, sağlık ve emniyet önlemlerinin etkili ve amaca uygun olmasını sağlar.

tehlike değerlendirmesi

Yeni BetrSichV'ye getirilen önemli değişiklikler

Gereksinimlerin uygulanmasında ana araç olarak tehlike değerlendirmeleri, çalışma donanımı satın alındığında ve herhangi bir bakım gerçekleştirilmediğinde bile gereklidir. İşveren ayrıca, arızaları ve belirli çalışma durumlarını kapsaması için önlemler geliştirip bunları uygulamak üzere tehlike değerlendirmesini kullanmakla yükümlüdür. Mevcut çalışma donanımı düzenli olarak denetlenmeli ve son teknolojik gereksinimlere uyup uymadığı kontrol edilmelidir. İşveren ayrıca, bu çalışma donanımına ait gerekli denetimleri türünü ve kapsamını da belirlemek zorundadır. Belgeleme elektronik olarak da ayrıca yapılabilir.

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr