Türkiye | türkçe

Makinenin emniyetli mekanik tasarımı hakkında ilkeler

Emniyetli makine tasarımı için beş adım

Makine Direktifi Ek1, emniyetle ilgili makine tasarlamanın temeli olarak beş adım tanımlar:

1. Makinenin sınırlarının tanımlanması. Buna amaçlanan kullanım ve öngürülebilecek amacı dışında kullanım dahildir.

2. Makine ve ilgili tehlikeli durumlar nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikelerin belirlenmesi.

3. Muhtemel yaralanma ya da sağlık hasarının ciddiyetini ve meydana gelme olasılığını göz önünde bulundurarak risklerin tahmin edilmesi.

4. Bu direktifin hedefleri kapsamında, risk azaltmasının gerekli olup olmadığını göz önünde bulundurarak risklerin değerlendirilmesi.

5. Bölüm 1.1.2(b)'de belirtilen öncelik sırasına göre koruyucu önlemler alarak bu tehlikelerin ortadan kaldırılması ya da ilgili risklerin azaltılması.

Emniyetli makine tasarımı hakkındaki direktif kimi ilgilendiriyor?

Makine Direktifi kapsamında, makineyle ilgili tüm tehlikeleri saptamak üzere makine üreticisinin risk değerlendirmesi gerçekleştirmesi gerekir. Ardından bu değerlendirmeyi göz önünde bulundurarak makineyi tasarlar ve üretir.

Bu gereksinim ayrıca, Makine Direktifi kapsamında üretici yerine geçebilen operatörler için de geçerlidir. Bu duruma örnek olarak, makinelerin birbirine bağlandığı yerler ya da sürümü yükseltilen ve süreç içinde önemli derecede modifiye edilen makineler verilebilir.

 

EN ISO 12100 uyarınca mekanik tasarım risk değerlendirmesi

EN ISO 12100 risk değerlendirmesi için yöntemleri açıklar. Risk değerlendirmesi risk analizi ve risk değerlendirmesinden oluşur.

Standart Uyumlu Başlık

EN ISO 12100: 2010
EN ISO 12100-1 ve 2; EN ISO 14121-1yerine geçer

Evet Makine emniyeti
Genel tasarım ilkeleri. Risk değerlendirmesi ve risk azaltması

Daha fazla bilgi:

Pilz hizmet portföyünde yer alan risk değerlendirme hizmeti

CMSE® - Certified Machinery Expert (Sertifikalı Makine Emniyeti Uzmanı)

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr

;