Türkiye | türkçe

Güney Amerika'da kanunlar ve standartlar

Güney Amerika

NR -12, Güney Amerika'da makine emniyeti alanında en çok bilinen ve bu alanla en çok ilgili olan direktiftir. Diğer Güney Amerika ülkelerinde, uygulanan farklı kanunlar ve direktifler mevcuttur. Yerel ortaklarımız, ülkenizdeki makine emniyeti ile ilgili tüm konularda sizlere danışmanlık hizmeti vermekten memnuniyet duyacaklardır.

Brezilya'daki Kanunlar

Brezilya'daki ulusal sağlık ve emniyet düzenlemeleri Çalışma Bakanlığı tarafından izlenir. Bu düzenlemeler 5452 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1 Mayıs 1943 tarihinde yürürlüğe giren Çalışma Kanunlarının Birleştirilmesine (CLT) dayanır. CLT, bireysel ve toplu çalışma ilişkilerini düzenleyerek Brezilya'daki çalışma kanununu birleştirir. Bu kanun hükmünde kararname kapsamında, Normas Regulamentadoras (NR), çalışma alanı emniyetini sağlamak için gerekli olan prosedürleri tanımlar. Bunlar hukuki açıdan bağlayıcıdır, yani zorunludur. Uygulamada uyulması gereken belirli zorunlu gereksinimleri içerdikleri için NR'ler bir ölçüde Avrupa direktifleri ile uyumludur. Kapsamlarının standartlara yapılan referansla oluşturulması gerekmektedir. Makine emniyeti için belirli şartnameleri içeren NR-12 de dahil olmak üzere emniyet için uygulanan toplam 36 NR bulunmaktadır.

Brezilya

Brezilya'daki Standartlar

Brezilya Associacão Brasileira de Normas Técnicas ABNT), Brezilya ulusal standartlarının hazırlanması ve yayımlanmasından sorumludur. Ulusal standartlar (NBR) büyük ölçüde değiştirilmeden kabul edilen mevcut ISO ve IEC standartlarından türetilmiştir. Ayrıca AB standartları da kısmen kabul edilmiştir. Küreselleşme ve pazar gereksinimleri açısından, daha büyük Brezilya şirketleri genellikle, ABNT, ISO/IEC standartlarını Brezilya hukukuna dahil etmeden önce bu standartları uygular. Uluslararası ISO/IEC standartları çok uluslu şirketlerde ya da örneğin petrol ve gaz sanayisi gibi proses sanayisinin bazı sektörlerinde sık sık uygulanır.

Brezilya'da makine emniyeti - Norma Regulamentadora NR -12

NR -12 yerel bir makine emniyeti direktifi olup, bu direktife uymak zorunludur. Aslen 1978 yılında yürürlüğe girmesine rağmen bu direktifte 2010 yılı Aralık ayındaki 5. değişikliğe kadar çok kapsamlı makine emniyeti gereksinimleri tanımlanmamıştır. Prensip olarak NR -12 Brezilya Portekizcesinde kolayca erişilebilir durumdadır. Ancak 2010 yılında yapılan değişikliğin gayri resmi İngilizce tercümesi mevcut değildir, yalnızca orijinal dil versiyonundaki içerik bakımından uygulanması gerekmektedir. NR -12'nin yapısı, içeriği ve emniyet gereksinimleri büyük ölçüde Avrupa Makine Direktifi MD 2006/42/EC Ek 1'e dayanır ancak bire bir aynı değildir. MD'nin aksine, NR -12, makine üreticileri yerine Brezilyalı makine operatörleri için yazılmıştır. Ayrıca yine MD'nin aksine, NR -12 hem yeni hem de kullanılan makineler için geçerlidir.

Tüm kamu ve özel sektör çalışanları ile CLT ile kayıt altına alınmış çalışanlar bu yönetmeliğe uymak zorundadır. NR -12, Brezilya federal hükumeti temsilcileri ile işveren ve çalışan (sendikaları) temsilcileri ile birlikte hazırlanmıştır. Hazırlanma amacı ise, yeni ve kullanılmış makinelere uygulanan emniyet gereksinimlerinin uluslararası emniyet standardını karşılamasıydı.

NR -12'nin amacı

NR -12'nin temel amacı, yeni nesil makinelerin taşımadan devreye sokmaya, kullanıma, bakıma ve sonunda imha edilmesine kadar tüm kullanım evrelerinde doğası gereği emniyetli olmasını sağlamaktır. NR -12'de ayrıca mevut makinelerin uyarlanması için önlemler de bulunuyor. Bu standart, planlı, önleyici bakım için gereksinimleri de tanımlıyor. Buna ek olarak, emniyet gereksinimleri bakımından zayıf donanıma sahip kullanılmayan makinelerin satışını önlemek üzere eski makinelerin hurdaya çıkarılması için maddeler de yer alıyor. Şu anki gereksinimler bir makinenin tekrar satılmadan önce mevcut emniyet standartlarını karşılamasını gerektiriyor. Operatör ile ilgili sorunları önlemek için makine üreticilerinin belirli NR -12 gereksinimleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve bunları uygulamaları gerekiyor. Brezilya Portekizcesinde yazılan teknik belgeler de önemli bir faktör.

NR-12 ürün bilgisi

Brezilya'da NR-12 makine direktifi mesleki emniyeti düzenlemektedir. Direktifin en önemli konularını sizin için tanıtım yazımızda özetledir.

İndirme

NR-12 hakkında daha fazla bilgi tanıtım yazımızda mevcuttur. Karşıdan yükleyip kaydedin.

NR-12 ürün bilgisi

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr