Türkiye | türkçe

Kuzey Amerika'da kanunlar ve standartlar

Kuzey Amerika

Avrupa'nın aksine, EC uygunluk beyanı Kuzey Amerika'da geçersizdir. ABD ve Kanada'da, çeşitli standart, yönetmelik ve direktifler, makine emniyetinin nasıl sağlanacağını belirtir.

Ürün standartları, yangına karşı koruma yönetmeliği ("Yangın Yasaları"), elektrik direktifleri ve ulusal kanunlar, ABD'de özellikle geçerlidir. ABD'deki Mesleki Emniyet ve Sağlık İdaresi (OSHA) ayrıca, emniyetli ve sağlıklı bir çalışma alanının sağlanmasını da düzenler.

Kanada'da, Mesleki Sağlık ve Emniyet için Kanada Merkezi (CCOHS) çalışma alanı emniyetini düzenler ve bunları illerdeki çeşitli yerel yönetmeliklerle destekler.

ABD'de kanunlar ve standartlar

ABD'deki hukuki zemin, ürün standartlarının, yangın yasalarının, elektrik yasalarının (NEC) ve ulusal kanunların bir karışımı olarak görülebilir. Yerel yönetim organları, bu yasaların yürürlüğe girdiğini ve uygulandığını izleme yetkisine sahiptir.

ABD vatandaşları, hepsinin üstünde aşağıdaki kuruluşlar tarafından çıkarılan standartları tanırlar:

  • Mesleki Emniyet & Sağlık İdaresi (OSHA)
  • Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI)
  • Sigortacılar Laboratuvarları (UL)
  • Ulusal Yangından Korunma Birliği (NFPA)

Not: CE sertifikası bir Avrupa gerekliliğidir. ABD'de tanınmaz ve herhangi bir alaka ya da önemi yoktur.

ABD

Mesleki Emniyet & Sağlık İdaresi (OSHA)

ABD'deki Mesleki Emniyet ve Sağlık İdaresi, ABD Çalışma Bakanlığına bağlı bir dairedir. OSH Kanununa (mesleki emniyet ve sağlık) göre, işverenler emniyetli ve sağlıklı bir çalışma alanı sağlamakla yükümlüdür. OSHA'nın görevi, standartlar oluşturarak ve bunları yürürlüğe koyarak, ayrıca eğitim, sosyal yardım, öğretim ve yardım sağlayarak emniyetli çalışma alanları oluşturmaktır. İşverenlerin yürürlükteki tüm OSHA standartlarına uyması gerekmektedir. Ayrıca, işverenlerin çalışma alanlarını ciddi tehlikelerden arındırmalarını zorunlu kılan OSH Kanunu Genel Görev Maddesine uymakla da yükümlüdürler.
www.osha.gov/law-regs.html

22 ABD federal eyaletinde, örneğin Michigan ve Kaliforniya'da, ilgili yönetim, muadil ya da bazen daha katı gereksinimleri uygulayarak bu eyaletteki OSHA görevlerini yerine getiren bir emniyet ve sağlık programı yürütür. Diğer dört eyalette eyalet planı yalnızca kamu sektörü işçilerini kapsar. OSHA'ya göre: "Eyalet, en az kıyaslanabilir federal standartlar kadar etkili olan çalışma alanı emniyet ve sağlık standartları belirlemekle yükümlüdür. (Çoğu eyalet bu federal standartları kabul eder.) Eyaletler, federal standartlarda bahsi geçmeyen tehlikeler hakkında standartlar uygulayabilir.

Hükumet yönetmeliği olarak OSHA standartları, teknik gereksinimleri çok farklı olmasına rağmen bir bakıma Avrupa direktifleri ile mukayese edilebilir. OSHA, soyut gereksinimler yerine daha çok belirli zorunlu teknik gereksinimleri tanımlar. Diğer bir önemli farklılık, AB direktiflerinin özelikle makine üreticilerine ve toplayıcılarına hitap etmesi, OSHA standartlarının ise makineleri kullanan çalışanlara (genellikle makineyi satın alan kişi ya da makinenin sahibi) yönelik olmasıdır. Bu nedenle ABD'de, OSHA standardına uyumu talep etmesi satın alan kişinin sorumluluğundadır.

Planlı ve plansız gerçekleştirilen denetimlere ek olarak, OSHA müfettişleri bir endüstriyel kaza durumunda da çağrılırlar. Eğer "gönüllü" ANSI standartlarının göz önünde bulundurulmadığını belirlenirse, OSHA cezaları daha da yüksek olabilir. Ayrıca hukuk mahkemeleri açısından da cezalar daha katı olabilir.

Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI)

ANSI standartları özel kuruluşlar tarafından çıkarılır ve "gönüllü endüstri standartlarıdır". Ancak, ANSI standartları bir sözleşmenin bölümü olarak da bulunabilir. Birçok OSHA standardı ANSI standartlarına dayanır: Çoğu durumda zorunlu olan OSHA standardı, gönüllü bir ANSI standardının daha eski versiyonuna dayanır. Bu durumlarda her iki standardın uygulanması da tavsiye edilir.

Sigortacılar Laboratuvarları (UL)

UL emniyet standartlarını yayımlar. Bunlar temel olarak elektrikli aletler ve parçaları hakkındaki gereksinimleri içerir. Buna bir örnek olarak UL 508A (endüstriyel kontrol panelleri) verilebilir. Bazı UL standartları ANSI'ya UL tarafından sunulur; bunlar halihazırda ANSI standardı haline gelmiştir. UL standartları temel olarak yangın ve elektrik çarpması riskleri ile ilgilidir.

OSHA, çalışma alanlarındaki tüm elektrikli aletlerin ve kabloların ilgili UL standardını karşılamasını ve bunların ulusal olarak tanınan test laboratuvarı (NRTL) tarafından listelenmesini/onaylanmasını zorunlu kılar. OSHA, NRTL'lere ait listeyi yayımlar. Bu listede örneğin CSA (Kanada Standartları Birliği), Intertek (ETL), TÜV Rheinland, TÜV SÜD ve UL (Sigortacılar Laboratuvarları) yer alır. Listede yer almayan cihazlar, aynı NRTL'ler aracılığıyla bir tür saha testi alabilir. UL standartlarının genellikle IEC standartlarından (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) ve Avrupa standartlarından (EN) çok farklı olduğunu, hatta bunlarla çeliştiğini de belirtmek gerekir. UL standartlarına uyum, cihazın üzerindeki NRTL test işareti ile gösterilir. Kuruluş ayrıca uyumlu cihazlar listesini de yayımlar, böylece bu cihazlar "listelenmiş" olarak sınıflandırılır. ABD'deki elektrik mühendisliği müfettişleri cihazların üzerinde test işareti (UL, CSA, vs.) ararlar. Test işareti içermeyen cihazlar normalde kabul edilmez.  Bu laboratuvarların çoğu birçok ülkede akreditedir. Bunların yalnızca "US" test işaretleri kabul edilir. (Örneğin, Avrupa ya da Çin için bir TÜV işareti ABD'de geçerli değildir.)

Ulusal Yangından Korunma Birliği (NFPA)

Ulusal Elektrik Yasası (NEC), NFPA (Ulusal Yangından Korunma Birliği) tarafından ANSI/NFPA 70adıyla çıkarılmıştır. NEC'ye uyum, özellikle yeni binalarda ve daha büyük yapılarda yerel yönetim denetimleri (genellikle belediye) ile onaylanır.

NFPA ayrıca ANSI/NFPA 79 Standardını (Endüstriyel Makineler için Elektrik Standardı) da yayımlar. Bu standardın kapsamı EN/IEC 60204-1 ile benzerdir ancak tam olarak aynı değildir. ANSI/NFPA 79'a uyum aslen gönüllülük esasına dayanır, ancak bazı ABD federal eyalet ve yerel yönetimleri tarafından talep edilir.

Kanada'da kanunlar ve standartlar

Kanada'daki bazı çalışma alanları, Mesleki Sağlık ve Emniyet için Kanada Merkezi (CCOHS) tarafından tanınan federal yasama kapsamındadır. Ancak, çoğu il yönetimi ya da yerel yönetimler tarafından düzenlenir.

Not: CE sertifikası bir Avrupa gerekliliğidir. Kanada'da tanınmaz ve herhangi bir alaka ya da önemi yoktur.

Kanada'daki elektrik standartları CSA (Kanada Standartları Birliği) tarafından yayımlanır. Genellikle ABD'deki gereksinimlerle benzerdir. Bazı CSA elektrik standartları IEC standartlarına dayanır ve Kanada'nın ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır; diğerleri ise UL ya da NFPA ile bağlantılı olarak oluşturulmuştur. Elektrik emniyeti, SCC (Kanada Standartlar Konseyi) ile akredite laboratuvarlar tarafından sertifikalanır. Bunlar arasında örneğin CSA ve UL başta olmak üzere çok sayıda laboratuvar yer alır.

CSA Kanada'da ayrıca mekanik standartları da yayımlar. Bunlardan bazıları ANSI standartlarına dayanırken ya da ANSI standartları ile birlikte düzenlenirken, diğerleri ISO standartlarına dayanır.

Kanada

Ontario

Ontario ilindeki teknik makine emniyeti gereksinimleri AB (Avrupa Birliği) ile kıyaslanabilir. Ancak, üretici tarafından kendi kendine sertifika vermeye izin verilmez. Yeni kurulan yada modifiye edilen çoğu makine için, Ontario Yönetmeliği 851 (Endüstriyel Kuruluşlar– Emniyet Yönetmelikleri), sahibin ya da işverenin, lisanslı bir mühendis tarafından PSHSR (Çalışma Öncesi Sağlık ve Emniyet Kontrolü) yürütülene kadar, makine kullanımına izin vermemesini zorunlu kılar. Ontario'daki Çalışma Bakanlığı kapsamındaki PSHSR'ler CSA, ANSI, ISO ve EN yönetmeliklerinin bir karışımını uygular.

Elektrik emniyeti açısından, Ontario Elektrik Emniyeti Yasası ve Ontario Yönetmeliği 438/07, tüm elektrikli ürünlerin ve aletlerin, SCC-akredite bir kuruluş tarafından CSA standartlarına göre sertifika almasını ve işaretlendirilmesini zorunlu kılar. Binalardaki elektrik tesisatlarının Elektrik Emniyeti Makamı (ESA) tarafından incelenmesi gerekmektedir.

Quebec

Quebec ilinde,uyarı bildirimleri ve emniyet talimatlarının hem İngilizce hem de Fransızca dillerinde erişilebilir olması gerekmektedir.

Diğer iller

Kanada'nın diğer illerinde, Ontario'ya benzer şekilde, Kanada Elektrik Yasası (CEC veya “CE Yasası”) ya da diğer CSA standartlarına dayanan emniyet gereksinimleri mevcuttur. Makine emniyeti ile ilgili olarak, Ontario dışındaki iller genellikle CSA standartlarını kullanır.

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr