Türkiye | türkçe

Avustralya / Okyanusya'da Hukuk standartları

Genel bakış

Avustralya

Avustralya'da, eyaletlerin ve bölgelerin emniyet kanunları hazırlama ve uygulama sorumluluğu vardır. Ancak kişi emniyeti hakkındaki bireyler kanunlar ve gereksinimleri oldukça benzerdir. İlgili yasa "İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası"na dayanır. Bu yasa çeşitli sorumluluklardaki kişilerin korunma yükümlülüklerini ve görevlerini tanımlar. Çeşitli emniyet alanlarındaki çok sayıda yönetmelikler ve yasalar eyalet OHS yasası altında toplanmaktadır.

Standartların önemi

Genel anlamda etik kuralları yasal olarak bağlayıcı değildir. Ancak ilgili hukuk sisteminde, çalışma yerinin emniyeti için alınan önlemlerin değerlendirilmesinde bir ölçüt olarak etik kurallarına danışılır. Sonuç olarak, bu kurallara uyulmaması ciddi sonuçlar doğurabilir.

Yönetmeliklerde genellikle "Standards Australia"olarak adlandırılan bağımsız bir kuruluş tarafından hazırlanan Avustralya standartlarına atıfta bulunur. Fakat birkaç önemli istisna haricinde Avustralya standartları bağlayıcı değildir. Mahkemeler, risklerin azaltılması için yeterli önlemlerin alınıp alınmadığını değerlendirmek için gerektiğinde bu standartlara başvurur.

Avustralya'daki en önemli makine standartlarından biri AS4024.1'dir. Bu standarda uymak zorunlu olmasa da, koruma görevindeki bir ihmal ile ilgili davada mükemmel bir savunma aracı olabilir. Diğer yandan bu standarda uymamak önemli hukuki sonuçlara neden olabilir.

Uluslararası oryantasyon

Birçok Avustralya standardı uluslararası standartlara dayanır:

  • Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından çıkarılan standartlar
  • Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından çıkarılan standartlar

Uluslararası uyum adına, mümkün olan yerlerde Avustralya resmi politikasının benimsediği uluslararası standartlar (ISO veya IEC). Aksine, ABD standartları (ANSI standartları) Avustralya, ISO ya da EN standartlarına nadiren uyar ve Avustralya'da çok da dikkate alınmaz.

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr