Türkiye | türkçe

Emniyet Bütünlük Seviyesi (SIL)

EN IEC 62061 uyarınca fonksiyonel emniyet

Emniyet Bütünlük Seviyesi (SIL)

EN/IEC 62061, IEC 61508 kapsamında sektöre özel standartları temsil eder. Güvenlikle ilgili kontrol sistemlerinin makinelere uygulanmasını tanımlar ve tasarım evresinden devreye alınmasına kadar olan yaşam döngüsünün tamamını değerlendirir.

EN 61508'in aksine, EN IEC AB'nin Resmi Gazetesinde, Makine Direktifi kapsamında uyarlanmış bir standart olarak yayımlanmıştır. Dolayısıyla, uygunluk varsayımı bu standart için geçerlidir.

EN/IEC 62061 İçeriği

EN 62061, bu örnekte bir tablo şeklinde olan risk grafiği kullanarak risk değerlendirmesi konusuna değinir. Ayrıca, yapısal ve istatistik yöntemlere dayanarak emniyet fonksiyonlarının onaylanması ile ilgilenir.

EN 13849-1 uyarınca amaç, riskleri azaltmak için uygun emniyet önlemleri belirlemektir. Bu standartla bile, kapsamlı hesaplamalar gerekmektedir. Mevcut işi yazılım paketimi PAScal Emniyet Hesaplayıcı ile önemli derecede azaltabiliriz. Hesaplama aracını ücretsiz olarak kolayca indirin ya da Emniyet uygulaması PASmsi'yi kullanın.

 

EN 62061 uyarınca risk değerlendirme nedir?

Risk değerlendirme tekrarlayan bir süreçtir. Yani sürecin üzerinden birden fazla kez geçmek gerekebilir. Risk tahmin edilmeli ve riskin azaltılması gereken her bir tehlike için tanımlanmış SIL kontrol önlemleriyle azaltılmalıdır.

EN 62061 uyarınca risk, aşağıdaki maddeler kapsamında tahmin edilmiştir:

  • Yaralanma şiddeti (Se)
  • Maruz kalma sıklığı ve süresi (Fr)
  • Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı (Pr)
  • Zararı önleme ya da azaltma olasılığı (Av)

 

EN 62061 uyarınca SIL sınıflandırması

Şiddet sınıflandırması (Se)

Etki Şiddet (Se)
Geri döndürülemez: Ölüm, bir göz veya kol kaybı 4
Geri döndürülemez: Kırık bacak(lar), parmak(lar) kaybı 3
Geri döndürülebilir: Bir tıp doktoru tarafından muayene gerekmesi 2
Geri döndürülebilir: ilk yardım gerekmesi 1

 

Maruz kalma sıklığı ve süresi sınıflandırması (Fr)

Maruz kalma sıklığı Süre (Fr) > 10 m*
<= 1sa 5
> 1 saat <= 1 gün 5
> 1 saat <= 2 hafta 4
> 2 hafta <= 1 yıl 3
> 1 yıl 2

* Eğer süre 10 dakikadan azsa, değer bir önceki seviyeye yuvarlanabilir.

 

Olasılık sınıflandırması (Pr)

Gerçekleşme olasılığı Olasılık (Pr)
Çok Yüksek 5
Muhtemel 4
Mümkün 3
Nadiren 2
Gözardı edilebilir 1

 

Zararı önleme ya da sınırlama olasılığı sınıflandırması (Av)

Zararı önleme ya da sınırlama olasılığı Önleme ya da sınırlama
Mümkün değil 5
Nadiren 3
Olası 1

 

SIL görev matrisi

SIL aşağıdaki tablo kullanılarak belirlenir. Sınıf (Cl) şu şekilde hesaplanır Cl = Fr + Pr + Av.

Şiddet (Se)

Sınıf (Cl)
3 - 4
Sınıf (Cl)
5 - 7
Sınıf (Cl)
8 - 10
Sınıf (Cl)
11 - 13
Sınıf (Cl)
14 - 15
4 SIL 2 SIL 2 SIL 2 SIL 3 SIL 3
3   (OM) * SIL 1 SIL 2 SIL 3
2     (OM) SIL 1 SIL 2
1       (OM) SIL 1

* AM = diğer ölçüler

 

Hangi gereksinimlerin göz önünde bulundurulması gereklidir?

İlgili emniyet fonksiyonunun seçimi ya da tasarımı daima aşağıdaki asgari gereksinimleri karşılamalıdır:


Donanımın emniyet bütünlük gereksinimleri şunlardan oluşur

  • Donanım emniyet bütünlüğü için mimari kısıtlamalar
  • Tehlikeli rastgele donanım arıza ihtimalleri için gereksinimler
  • Sistematik emniyet bütünlük gereksinimleri (arızaları önleme gereksinimleri ve sistematik hataların kontrol altına alınması için gereksinimler)

 

Donanım emniyet bütünlüğü için mimari kısıtlamalar

Mimari sınırlamalar nedeniyle SRECS (Emniyetli İlgili Elektrik Kontrol Sistemi) ile elde edilen SIL, emniyet görevini yerine getirmede yer alan herhangi bir sistemin en düşük SILCL'sinden düşük ya da buna eşittir. Kontrol sistemin mimarisi ve "emniyetli arıza fraksiyonu" (SFF)burada önemli bir rol oynar.

Alt sistemlerin mimari sınırlılıkları:

Emniyetli arıza fraksiyonu
(SFF)
Donanım arıza toleransı
HTF 0
Donanım arıza toleransı
HTF 1
Donanım arıza toleransı
HTF 2
< %60 İzin verilmez SIL 1 SIL 2
%60 ila < %90 SIL 1 SIL 2 SIL 3
%90 ila < %99 SIL 2 SIL 3 SIL 3
>= %99 SIL 3 SIL 3 SIL 3

HFT: Donanım arıza toleransı
SFF: Emniyetli arıza fraksiyonu
SILCL: SILclaim (bir alt sistem için talep edilebilecek azami SIL)

 

Tehlikeli rastgele donanım arıza ihtimalleri için gereksinimler

Her bir emniyetle ilgili kontrol fonksiyonunun (SRCF) tehlikeli rastgele donanım arıza sonucu tehlikeli arıza olasılığı, emniyet gereksinimleri şartnamesinde tanımlanan arıza eşik değerine eşit ya da bundan küçüktür.

EN 62061 uyarınca SIL seviyesi Saat başına ortalama tehlikeli arıza olasılığı (PFHD) [1/sa]
SIL 3 >= 10 E-8 ila < 10 E-7
SIL 2 >= 10 E-7 ila < 10 E-6
SIL 1 >= 10 E-6 ila < 10 E-5

Ücretsiz hesaplama aracımızı (PAScal) deneyin, ilgili özellik değerlerini bu araç ile kolayca belirleyebilirsiniz.

 

EN IEC 61511: Fonksiyonel emniyet - Proses endüstri sektörü için emniyet aletli sistemler

EN IEC 61511 standardı, proses endüstrisindeki emniyetli ilgili sistemlerin asgari gereksinimlerinitanımlar. IEC 61508'e dayanır, ancak proses endüstrisine özel olarak düzenlenmiştir.

Bölüm 1: Çerçeve, tanımlar, sistem, donanım ve yazılım gereksinimleri
Bölüm 2: Bölüm 1'in uygulanması için ana esaslar
Bölüm 3: Gerekli emniyet bütünlük seviyesinin belirlenmesi için kılavuzluk

 

EN IEC 61511 İçeriği

Emniyetli ilgili sistemler, proses endüstrisinde emniyetle ilgili fonksiyonlar için yıllardır kullanılıyor. Süreç kontrol teknolojisinin emniyet fonksiyonlarında etkin bir şekilde kullanılması için belirli asgari gereksinimleri ve performans seviyelerini karşılaması gerekmektedir.

EN IEC 61511, tehlike ve risk analizinin gerçekleştirilmesini zorunlu kılar. Emniyetle ilgili sistemlerin şartnamesi de bu analize göre oluşturulur. Diğer emniyet sistemleri yalnızca emniyetle ilgili sistemlerin performans gereksinimlerini incelerken sağladıkları katkı açısından göz önünde bulundurulur. Emniyet sistemleri, sensörlerden aktüatörlere kadar, emniyetle ilgili fonksiyonların yerine getirilmesi için gerekli tüm bileşenler ve alt sistemlerden oluşur. "Emniyet yaşam döngüsü" ve "emniyet bütünlük seviyesi" (SIL), bu uluslararası standardın uygulanması için zemin oluşturur.

Standartta göz önünde bulundurulan emniyet ile ilgili sistemler, elektrik (E) / elektronik (E) / ve programlanabilir elektronik (PE) teknolojiye dayanır. Mantık kontrol sistemlerini uygulamak için başka teknolojiler kullanılırsa, bu standardın temel prensipleri düzgün bir şekilde uygulanmalıdır. Bu standart ayrıca, tasarlandıkları teknolojiye bakmaksızın, emniyetle ilgili sistemlerdeki sensörleri ve aktüatörleri göz önünde bulundurur.

IEC 61508 kapsamında, IEC 61511 standardı özel olarak proses endüstrisine göre tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi:

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr