Türkiye | türkçe

Fonksiyonel emniyet

Acil durdurma kullanarak tehlikeli durumlarda emniyet

Tehlikelerin sebepleri ve bunların önlenmesi için uygulanan teknik önlemler çok farklı olabilir. Sonuç olarak, örneğin, olası tehlikelerin sebebine göre değişen farklı emniyet türleri belirlenebilir.

Emniyetin, bir elektrik (E) / elektronik (E) / ve programlanabilir elektronik (PE) sistemin (E/E/PE sistemi olarak kısaltılmıştır) düzgün çalışmasına dayanması durumunda "fonksiyonel emniyet" ortaya çıkar.

Fonksiyonel emniyet gereksinimleri açısından, risk değerlendirmesi önemli bir rol üstlenir. Makinelerin risk değerlendirmesi ile risk azaltmasında göz önünde bulundurmanız gereken ve ayrıca emniyet fonksiyonlarının değerlendirildiği ve doğrulandığı adımlar, EN ISO 12100, 13849-1/-2 ve EN 62061 standartlarından alınmıştır. Emniyet bütünlüğü gereksinimleri (PL, SIL) risk tahmininden türetilmiştir.

Pilz işbirliği ile ZVEI'de geliştirilen makine emniyetinde yeni arıza toleransı konsepti

Pilz ve IFA (İş Emniyeti ve Sağlığı Enstitüsü) ile işbirliği içinde çalışan ZVEI (Alman Elektrikli ve Elektronik Cihaz Üreticileri Birliği) içindeki bir çalışma grubu, tesis ve makinelerde fonksiyonel emniyet konusunda arıza toleranslı cihazların ve sistemlerin temel ilkelerini tanımlayan bir beyaz bülten oluşturdu. Beyaz bülteni ücretsiz indirebilirsiniz.

Ücretsiz indirin

Öncelikle makine kontrolörleri için emniyet fonksiyonları ve alt sistemler tasarlayan ve uygulayan makine üreticileri ve sistem entegratörleri hedeflenmektedir. Bu bilgi, ürün geliştirmede emniyetle ilgili cihazların ve sistemlerin tasarımı için de geçerlidir. Prosedür ve sağlanması gereken şartlar, ZVEI tarafından beyaz bültende yayınlanmıştır.

Arıza toleranslı sistem nedir?

Arıza toleranslı sistemler, potansiyel olarak tehlikeli bir arıza tespit edilmesine rağmen, sürekli çalışmanın aksamamasını sağlayabilir. Arıza toleranslı bir sistem sadece arıza tespiti değil aynı zamanda arıza değerlendirmesi de gerektirir. Bu, tespit edilen arızanın tolere edilip edilemeyceği veya ciddi olup olmadığına karar vermeyi mümkün kılar. Arıza ciddi ise, vakit kaybedilmeden acil durdurma (kapatma) yapılması zorunludur.

Bu tip arıza değerlendirmesine, “klasik fabrika otomasyon sistemlerinin” mevcut uygulamalarında sık olarak rastlanmamaktadır. Ancak, arıza değerlendirmesi yapılmadan arıza toleransı mümkün değildir. Kademeli bir arıza durumu tepkisi için karar vermenin ancak uygun tasarıma sahip cihazlarda veya sistemlerde mümkün olduğu açıkça ortadadır. Geliştiricinin ve ayrıca arıza toleranslı bir cihazın veya sistemin kullanıcısı, işlemin (seviyesi düşürülmüş bir şekilde) devam etmesi için Δtdeg süresinin uzunluğunu tanımlamalıdır . Gerekirse ilave risk azaltım önlemleri de belirlenmelidir, bunlar ileride kullanım bilgisinin birer parçası haline gelecektir. Bu, bir işlem basamağını sona erdirmek ya da pratik bir örnek vermek için kullanılabilir.

 

 

 

 

ZVEI’de makine emniyetinde yeni arıza toleransı konsepti

Alana genel bakış

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr