Türkiye | türkçe

CE işareti

Kategori III basınçlı ekipman, Makine Direktifine uygun bir makineye bir işlevsel ünite olarak eklenecekse ne olur? Bir uygunluk prosedürünü nasıl gerçekleştirirsiniz?

Tanımlanan durumda bir uygunluk değerlendirme prosedürü, Makine Direktifine uygun olarak gerçekleştirilir.
Basınçlı ekipmanlar bu durumda Basınçlı Ekipman Direktifi uyarınca kendi CE işaretini taşımalıdır.


Temel bilgi:

2006/42/EC sayılı Makine Direktifinin Uygulanmasına Dair Kılavuzun 2.Baskısından alıntı

Basınç ekipmanlarına dair 97/23/EC sayılı Direktif(PED)
3.Madde uyarınca PED, basınç tehlikelerine yönelik olarak, makinelere eklenmiş veya bağlı olan kapsamı içindeki basınçlı ekipmanlar için geçerlidir. Halihazırda piyasada olan basınçlı ekipmanın makineye eklenmesi durumunda makine üreticisinin teknik dosyası, söz konusu basınçlı ekipmanın CE uygunluk beyanını içermek zorundadır - bakınız § 392: Ek VII A 1 a üzerine yorumlar.

Kategori 1'den daha yüksek sınıflandırılmamış yani makineme Makine Direktifi kapsamında eklenmiş olan basınçlı ekipman PED kapsamından hariç tutulmuştur. Böylelikle, Makine Direktifi söz konusu ekipman için tamamen geçerlidir. Makine Direktifinin çalışma sırasında kırılma risklerini kapsadığı göz önünde bulundurulmalıdır - bakınız § 207: Ek 1 madde 1.3.2 üzerine yorumlar.

 

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr