Türkiye | türkçe

Emniyetle ilişkili ekipman

Hangi standart/yönetmelik bir bakım kapağının korunması hakkında bilgi içerir?

Soru: Bakım kapağının bir vida bağlantısı (altı köşeli) yoksa bir koruma ızgarasının da takılması gerekir mi?

Cevap: Bakım kapağı veya kapısının bir emniyet kapısı anahtarı üzerinden mi yoksa tasarım yoluyla mı korunacağı risk değerlendirmesine bağlıdır.
Bakım kapağı veya kapısının hangi sıklıkta açılması gerektiğine, hangi tehlikelerin mevcut olduğuna ve bir tasarım çözümünün uygulanıp uygulanamayacağına önceden açıklık getirilmesi zorunludur.
Bu sorulara açıklık getirildiği anda koruma tertibatının tipi tanımlanabilir.

Tasarım tabanlı koruma tertibatı, sadece özel bir alet kullanılarak açılabilecek ve bunun sonucunda hiçbir tehlike doğmayacak şekilde inşa edilmelidir.

Bir çözümün emniyet bileşenlerini içerdiği hallerde aşağıdaki sorulara açıklık getirilmelidir:
- Hangi PL?
- Tehlikeli hareketin bir aşırı işlemi var mı?
- vb.

2006/42/EC sayılı Makine Direktifi ile DIN EN ISO 12100 risk değerlendirmesinin birer parçası olarak kabul edilmelidir.

Bakım kapağı veya kapısı için aşağıdaki standartlar dikkate alınabilir:

DIN EN ISO 14119
DIN EN 953

 

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr