Türkiye | türkçe

Emniyetle ilişkili ekipman

Bir makine imalatçısı elektrik tasarımını alt sözleşme ile taşerona verdiğinde sorumluluklar nasıl bölünür?

Müşteri ve yüklenicinin sorumlulukları sözleşmede teminat altına alınır.

Risk değerlendirmesini kim yapar? Alt yüklenici, makine imalatçısından bunu talep edebilir mi?
2006/42/EC sayılı Makine Direktifinin şartları uyarınca, risk değerlendirmesi tasarım sürecinin bir parçası olarak yapılmalıdır. Bu durumda, alt yüklenici elektrik tasarımını risk değerlendirmesinin gerekleri uyarınca yapmak için risk değerlendirmesini talep etmelidir.


Dikkatlice düşünürseniz, alt yüklenici (elektrik tasarımı) makineye aşina olmadığı için gerçekten bir risk değerlendirmesi yapamaz. Elektrik tasarımının doğru şekilde uygulanması için bir risk değerlendirmesi mevcut olmalıdır.
Belgeyi hazırlaması için bir üçüncü şahsı görevlendirmek mümkündür ancak bu husus sözleşmede netleştirilmelidir.

Bir altyüklenici, mekanik eksiklikler (örneğin, koruyucu mahfaza eksik veya benzeri) nedeniyle uygun bir emniyet konseptinin olanaksız olduğu bir durumla nasıl başa çıkabilir?
Elektrik tasarım mühendisi sadece mevcut belgeleri (risk değerlendirmesi ve emniyet konsepti) kullanarak tasarımı yapabilir. Eksikliklerin daha sonra ortaya çıkması halinde, o zaman müşteri ek masrafları karşılamakla yükümlüdür. Genel olarak, elektrik şirketi makine hakkında ayrıntılı şekilde bilgi sahibi değildir bu nedenle sadece makineyle verilen belgelere başvurabilir.

Maalesef, altyüklenicinin gerekli belgeleri almaması sıklıkla olur, bu nedenle de makineyi hizmete sokarken gerekli olan fazladan işler ve değişiklikler nedeniyle ağır maliyetler ortaya çıkmaktadır.

 

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr