Türkiye | türkçe

Operasyon emniyeti

"Yetkin kişi" terimi hangi TRBS'de (çalışma emniyeti için teknik kurallar) açıklanıyor/tanımlanıyor?

"Yetkin kişi" terimi TRBS ile birlikte sanayi emniyet yönetmelikleri 2.madde 7.paragrafta da tanımlanmıştır:

(7) İşbu Kararnamenin amacı yönünden, yetkin kişi mesleki eğitimi, mesleki deneyimi ve işbaşındaki mevcut faaliyetleri nedeniyle işi ekipmanını denetlemek için gerekli teknik bilgiye sahip kişi anlamına gelir. Sınama faaliyetlerini gerçekleştirirken herhangi bir uzman talimatına tabi değildir ve bu faaliyet nedeniyle mağdur edilemez.

Ayrıca bakınız:

www.wissen-maschinensicherheit.de/faq/content/9/11/de/was-ist-eine-befaehigte-person.html

Sanayi emniyet yönetmelikleri 10. maddesi uyarınca işveren aşağıdaki iş ekipmanının yetkin bir kişi tarafından denetlenmesini sağlamak zorundadır:

  • Emniyeti kurulum koşullarına bağlı iş ekipmanları
  • Tehlikeli durumlarla sonuçlanabilecek bozulmaya neden olan koşullara maruz kalan iş ekipmanları
  • Tamir işlerinin ardından emniyeti tehlikeye sokabilecek iş ekipmanları

İşveren ayrıca, yetkin kişi tarafından yapılan denetimlerin sanayi emniyet yönetmelikleri 3.maddesi uyarınca tehlike değerlendirmesini karşılamasını sağlamalıdır.

İş ekipmanlarının yetkin kişilerce denetlenmesine ilişkin daha fazla bilgi TRBS 1201'de bulunabilir.

 

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr