Türkiye | türkçe

Standartlar uzman görüşü

Robotların tasarımı: Hangi standartların göz önünde bulundurulması gereklidir?

Robotlar genellikle Makine Direktifine tabidir. Aşağıdaki standartlar da robotik alanıyla ilgilidir, örneğin:

- DIN EN ISO 10218-1 (Robotlar ve robotik cihazlar - endüstriyel robotlar için emniyet şartları - Kısım 1: Robotlar): Bu standardın ilk kısmı içsel emniyetli tasarım, koruma önlemleri ile endüstriyel robotların kullanım talimatlarına ilişkin şart ve talimatları belirler. Robotlarla ilişkili temel tehlikeleri açıklar ve bu tehlikelerle ilişkili riskleri ortadan kaldırmaya veya azaltmaya yönelik şartları sağlar.

- DIN EN ISO 8373 (Robotlar ve robotik cihazlar - Sözlük): Hem endüstriyel hem de endüstriyel olmayan ortamlarda çalışan robotlar ve robotik cihazlarla ilgili olarak kullanılan terimleri tanımlar ve açıklar.

- ISO 9787 (Robotlar ve robotik cihazlar - Koordinat sistemleri ve hareket terminolojisi): Robotiklerin temellerinin yanı sıra temel robot hareketlerine ilişkin ilkeleri açıklar. Yukarıda bahsedilen ISO 8373 standardında tanımlandığı haliyle tüm robotlar için geçerlidir.

- Ayrıca, şu anda (10/13), endüstriyel olmayan robotlar için bir standart da müzakere aşamasındadır. FDIS ISO 13482 (Robotlar ve robotik cihazlar - Kişisel bakım robotları için emniyet şartları) aşağıdakilere odaklanır:

  • Robotların özel bir ortamda uygulanmasına ilişkin tehlike tanımı
  • Uygun koruma önlemleri dahil emniyetli tasarıma ilişkin şartlar
  • Robotların emniyetli kullanımına ilişkin kullanım talimatları için şartlar


Bahsedilen standartlar açıkça robotik alanla uğraşır. Bununla birlikte, yukarıdakilere bakılmaksızın, Makine Direktifi altında özetlenen ilgili standartlar da dikkate alınmalıdır.

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr