Türkiye | türkçe

Emniyetle ilişkili ekipman

Bir elektrik tasarım mühendisi şirketinin yeni emniyet standartlarına uygulamadığı veya uygulamayacağı hallerde sorumluluğu paylaşır mı ve bu sorumluluktan işverenin imzası yoluyla kaçınması mümkün mü? Yoksa risk azaltma şartıyla ilgili gerekli bilgiyi alamadığı ve muhtemelen yalnızca sözlü olarak "Kategori 2'yi her zamanki gibi imal ettik" mesajını aldığı hallerde işbirliği yapmadığını beyan etmesi gerek?

Makine Direktifinin (MD) 5. Maddesine göre, bir makine piyasaya sürülmeden veya hizmete alınmadan önce Üretici ilgili temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini yerine getirildiğinden emin olmalıdır. Belirli standartların uygulaması kanunda belirtilmemiştir.

"Uygunluk varsayımı" – Son kullanıcı kanun / direktiflere uygun olarak hareket etmektedir
Bununla birlikte, harmonize standartların uygulaması "uygunluk varsayımına", yani, makinenin ilgili temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun olarak tasarlanıp üretildiği varsayımına neden olur. Bu nedenle, kanıtlama yükümlülüğü bir iddia durumunda tersine çevrilir. Harmonize standartlar uygulanmadıysa, iddia durumunda kanıtlama yükümlülüğü üreticiye aittir.

Harmonize standartlar ayrıca (MD'nin Ek 1'i uyarınca) üretici için asgari şart olan teknolojinin durumunu tanımlamak için de kullanılabilir. Bir standart, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde listelendiğinde harmonize olarak kabul edilir.

Bir tasarım mühendisi olarak, makine tasarımında son teknolojinin uygulanmadığını veya makinenin makine emniyeti şartlarını karşılamadığını belirlemeniz halinde bunu kusurları amirlerinize yazılı olarak bildirmelisiniz. Yasal olarak alıcı ile tasarım mühendisi arasında hiçbir yükümlülük yoktur, iki firma arasında vardır. Yani normal olarak tasarım mühendisi mahkemeye verilemez. Bununla birlikte, yazılı dokümantasyon tavsiye edilir.

 

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr