Türkiye | türkçe

Emniyetle ilişkili ekipman

Devreyi (Kategori 4'e göre tasarlanmış) basitleştirmek için Mümkün olduğunca çok acil durum butonunu seri halde bağlamak mümkün mü?

Kategori 4 mimarisinde bir seri acil durdurma butonu bağlantısına izin verilir zira
acil durdurma yalnızca bir ikincil koruma tertibatıdır.

Acil durdurma butonunun yalnızca tehlikeli durumlarda çalışacağı varsayılır - hatta o zaman bile sadece bir acil durdurma butonu çalıştırılır.
Sanayi emniyet yönetmelikleri uyarınca risk değerlendirmesinin bir parçası olarak, operatör emniyet fonksiyonlarının denetlenmesi gereken zaman aralıklarını ve denetimin yapılacağı formatı belirlemelidir.

Bu durumda sınır nerede?
Sınır, gerekli performans seviyesindedir. Zira çoklu emniyet bileşenlerinin seri bağlanması genel sonucu kötüleştirir. Acil durdurma butonlarını seri bağlayarak gerekli PL (performans seviyesi)'ye ulaşabiliyorsanız, bu durumda sayı uygundur.

Her anahtar EN ISO 13849 bağlamında bir SRP/CS olarak mı işaretli?
Emniyet değerlendirmesinde tüm acil durdurma anahtarlarını seri olarak bağlayabilirsiniz yani sadece bir SRP/CS oluşturmanız gerekir.
Bununla birlikte, yukarıda tanımlandığı gibi, seri bağlantı PL'yi kötüleştirebilir ve dolayısıyla birkaç SRP/CS oluşturabilir.

 

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr