Türkiye | türkçe

Pilz'de çevre koruma ve enerji verimliliği

Pilz'den entegre enerji ve çevre yönetimi

Entegre enerji ve çevre yönetimi sayesinde, Pilz zayıf yönleri tespit etmek ve atıkları önlemek için enerji verimliliğini ve çevre performansını sürekli olarak izlemektedir. Amaç enerji verimliliğinin ve çevrenin korunmasının sürekli olarak iyileştirilmesidir.

Enerji ve çevre yönetimi

Mart 2016'dan beri Pilz ISO 50001 ile uyumlu bir enerji yönetim sistemi ve ISO 14001 ile uyumlu bir çevre yönetim sistemine sahiptir. Bunlar, uzun vadede çevreyle dost ve enerji verimliliği sağlayacak şekilde çalışma ve üretim yapma hedefimize ulaşmamıza yardımcı olmaktadır.

Tedarikçiler

Tedarikçiler Pilz'de tehlikeli maddelerin yönetilmesi ile yakından ilgilidirler. Enerji verimliliği ve çevrenin korunması konuları ürünlerin ve hizmetlerin tedarikine karar verilmesinde etkili olan ek faktörlerdir.

Çeşitli sektörlerde çevrenin korunması

Hammaddeler:

Pilz ürünlerini %100 geri dönüştürülmüş kağıtla paketler. Bu hammadde tasarrufu sağlar ve film atıklarını en aza indirir.

CO2 salımları:

Pilz'in yeni binasında jeotermal enerjinin kullanılması CO2, Peter Pilz Teknoloji Merkezi'nde bina çekirdeğinin etkinleştirilmesiyle birlikte CO2 salımlarında azalma sağlar. Güç üretimi için fotovoltaik bir sistem kullanılır.

Tehlikeli maddeler:

Kurşunsuz lehimlemeye geçerek, kirletici dengesinde sürdürülebilir bir iyileşme sağlanmıştır.

Atıklar:

Atık ürünler geri dönüştürülür.

Ürünler ve sistemler

Sürdürülebilirlik Pilz'in şirket ilkelerinin önemli bir parçasıdır. Ekolojik malzemeler ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler kullanarak çevre dostu ürünler geliştirmek beyan edilmiş bir şirket hedefidir. Enerji verimliliği ürün geliştirme bölümünün yeni ürünler ve devam eden teknik gelişimlerle ilgili olarak istediği belirli gereksinimlerden biridir. Bu, konunun ürünün yaşam döngüsünün ilk aşamalarında ele alınmasını sağlar. Bu, tüm kontrol sistemleri, röleler ve sensörler ve aktüatör teknolojisi ile ilgili işlevler için geçerlidir. 

Sürdürülebilirlik ve çevrenin korunmasına adanmışlık

Blue Competence girişimi

Pilz bir VDMA sürdürülebilirlk girişimi olan Blue Competence girişimi üyesidir. Blue Competence makine mühendisliği sanayi için sürdürülebilirlik alanında ağ bağlantıları oluşturur ve VDMA'nın kaynaklarını, bilgi birikimini ve güçlü yanlarını bir havuzda toplar.

ÖKOPROFIT damgası

2014, 2015 ve 2016'te, Esslingen kenti ve bölgesi çevreyi koruma etkinlikleri nedeniyle Pilz'e ÖKOPROFIT damgasını vermiştir.

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr