Pilz'de çevre koruma ve enerji verimliliği

Pilz’den entegre enerji ve çevre yönetimi

Pilz, entegre enerji ve çevre yönetimi sayesinde zayıf noktaları tespit etmek ve israfı önlemek için enerji verimliliğini ve çevresel performansını sürekli olarak izlemektedir. Amaç enerji verimliliğini ve çevre korumasını sürekli iyileştirmektir.

Enerji ve çevre yönetimi

Pilz, Mart 2016’dan bu yana EN ISO 50001 ile uyumlu bir enerji yönetim sistemi ve ISO 14001 ile uyumlu bir çevre yönetim sistemine sahiptir. Bunlar çevre dostu ve enerji verimli şekilde çalışma ve üretme hedefini tutarlı şekilde uygulamak için kullanılır.

Tedarikçiler

Tedarikçiler, Pilz’in tehlikeli madde yönetiminde yakından yer almaktadır. Ürün ve hizmet tedarik ederken, enerji verimliliği ve çevre koruma konuları belirleyici ek faktörlerdir.

Çeşitli sektörlerde çevre koruması

Ham maddeler:

Pilz ürünleri %100 geri dönüştürülmüş kağıtlarla paketlemektedir. Bu hammaddeden tasarruf sağlamakta ve film atıklarını en aza indirmektedir.

CO2 emisyonları:

Pilz’in yeni binasında jeotermal enerji kullanımıyla, CO2 tasarrufu sağlanmakta ve ayrıca Peter Pilz Teknoloji Merkezi’nde çekirdek aktivasyon oluşturulmaktadır. Elektrik üretiminde bir fotovoltaik sistem kullanılmaktadır.

Tehlikeli maddeler:

Kurşunsuz lehimlemeye dönülerek kirletici dengesinde sürdürülebilir bir iyileşme sağlanmıştır.

Atıklar:

Atık ürünler geri dönüşümlüdür.

Ürünler ve sistemler

Sürdürülebilirlik, Pilz’in şirket ilkelerinin önemli bir parçasıdır. Ekonomik malzemeleri ve enerji tasarruflu teknolojileri kullanarak çevre dostu ürünler geliştirmek şirketin hedefidir. Enerji verimliliği, geliştirme departmanının yeni ürünlere ve devam eden teknik gelişmelere yönelilk spesifik taleplerinden biridir. Bu, sorunun ürünün ömründe erken ele alınmasını sağlar. Bu, tüm kontrol sistemleri, röle ve sensörler ile aktüatör teknolojisi ile ilgili işlevler için geçerlidir. 

Sürdürülebilirliğe ve çevre korumaya olan bağlılık

Mavi Yeterlilik girişimi

Pilz, VDMA sürdürülebilirlik girişimi olan Mavi Yeterlilik girişiminin bir üyesidir. Mavi Yeterlilik, sürdürülebilirlik alanında makine mühendisliği endüstrisi için ağ bağlantıları kurmakta ve VDMA’nın kaynaklarını, uzmanlığını ve güçlü yönlerini bir araya getirmektedir. Ortaklığımız sayesinde makine mühendisliğinin 12 sürdürülebilirlik ilkesine uyarız  (www.bluecompetence.net/about).

ÖKOPROFIT mührü

2007'den beri Pilz, Esslingen şehri ve bölgesinde gerçekleştirdiği çvre koruma faaliyetleri nedeniyle ÖKOPROFIT mührü ile ödüllendirilmiştir.

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr