Türkiye | türkçe

Ostfildern, 15 Oca 2019

"CECE – Certified Expert in CE Marking" - en yüksek seviyede CE işareti

Pilz uluslararası eğitim teklifini TÜV sertifikasyon süreci ile genişletmiştir: "CECE – CE İşareti Uzmanlık Sertifikası" yeni sertifikasyon süreci CE işaretlemesi ile ilgili gerekli tüm adımlar hakkında uzman bilgi sağlar.

Avrupa Ekonomik Bölgesinde ilk kez 1.1.1995 tarihinden sonra kullanılan tüm makineler Makine Direktifi'ne (mevcut sürüm 2006/42/EG) tabidir ve bu nedenle üretim yerinden bağımsız olarak bir CE işareti taşımak zorundadır. Bunun için gerçekleştirilmesi gereken uyumluluk değerlendirme süreci gerekli adımlar hakkında ayrıntılı bilgi gerektirir.

Tüm makineler için eksiksiz bilgiler
"CECE – CE İşareti Serfitikalı Uzmanlık" sertifikasyon süreci geçerli düzenlemeler ve standartlara uygun olarak yeni, mevcut veya değiştirilen makinelerde CE işaretleme sürecini uygulamak için gerekli bilgiler sunulur. Program, bu nedenle öncelikle makine üreticileri, ithalatçıları ve entegratörlerinin yanı sıra, operatör tarafındaki CE sürecine dahil olan insanlara da uyarlanmıştır.
Eğitim süreci tüm makineler için eksiksiz CE işaretleme sürecini kapsar; bu eğitim risk değerlendirmeden CE etiketinin uygulanmasına kadar sanal makine modeline dayanır ve bu şekilde açıklanır. Katılımcılar eğitmenlerin yıllarca çalışıp edindiği uygulama deneyimlerinden yararlanır ve ayrıntılı uygulama örnekleri ile eğitim kurslarında gerçekleştirilen uygulamalı atölyelere katılarak edinilen bu bilgileri doğrudan uygulama olanağına sahip olur.

Dünya çapında tanınır
Sertifikalandırma süreci uluslararası uygulamaya yöneliktir. Bu şekilde dünyanın dört bir yanındaki Pilz iştirakleri katılımcıları aynı seviyede, ilgili yerel dilde eğitebilir.
Eğitim programının tamamlanmasının ardından katılımcılar çoktan seçmeli bir teste tabi tutulur. Testin başarıyla tamamlanmasının ardından katılımcılar dünya çapında tanınan
TÜV NORD “CECE – Certified Expert in CE Marking" sertifikasını alır.

Şirket standartlarını belirler
Sertifika sadece kişilere fayda sağlamaz: Uluslararası düzeydeki şirketler şirket içinde söz konusu yeterlilikleri standart olarak belirleyebilir. Bu şekilde CE işaretleme süreci ile ilgili olarak her yerde aynı seviyenin oluşturulmasını sağlar ve bunun için ilgili standartlar ve yönergelerden faydalanır.

"CECE - Certified Expert in CE Marking" eğitimi ile katılımcılar CE işareti alanındaki en yüksek yeterlilik belgesini edinebilir.

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Basın İletişim

Telefon:
E-posta: