Türkiye | türkçe

, 15 Ara 2016

LOTO (Lock Out Tag Out) ile Tehlikeli Enerjilerin Kontrolü

Elektrik, mekanik, hidrolik, pnömatik, kimyasal, termal v.b enerji kaynakları, makine veya ekipman üzerinde çalışan personel için tehlikeli olabilir. Makine veya ekipmana yapılan, servis bakım ve temizlik gibi işlerde, beklenmeyen başlangıçların olması veya depolanan enerjinin kontrolsüz bir şekilde serbest kalması ciddi yaralanmalara hatta ölümlere neden olabilir.

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı’nın (EU-OSHA) 2010 verilerine göre, işyerlerindeki tüm ölümlü iş kazalarının %15’i ve tüm iş kazalarının %20’lik kısmı bakım işleri ile alakalıdır. Bazı sektörlerde bu oran %50 ulaşmaktadır. OSHA-Amerika tarafından 89 ölümlü iş kazasının raporlarına dayanarak yapılan bir araştırmada, bu kazaların %60’ının bakım faaliyetleri esnasında gerçekleştiği saptanmıştır.

LOTO (kilitleme/etiketleme) – Lock Out Tag Out kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Makine veya ekipmanda beklemeyen başlangıçların önüne geçebilmek ve tehlikeyi enerjiyi kontrol altına alabilmek için kullanılan, iş kazalarını önlemede en etkin ve maliyeti en düşük yöntemdir. 

LOTO, makine veya ekipmanların enerji kaynaklarının kapalı konuma getirildikten sonra mutlaka uygulanması gereken bir prosedürdür. LOTO uygulamalarında makineye özgü bir prosedür hazırlanmalıdır. Prosedürlerde, ilgili makinenin hangi enerji kaynaklarından beslendiğini, yerlerinin nerede olduğunu, nasıl LOTO uygulanacağını adım adım yazması gerekmektedir.

Kompakt şalterler, termik manyetik şalterler, v otomatlar, küresel vanalar, sürgülü vanalar, gibi birçok enerji kaynağına LOTO uygulanabilir.

Kontrol Edilmesi Gereken Enerji Türleri Nelerdir?
 • Elektrik enerjisi
 • Hidrolik enerji
 • Pnömatik enerji
 • Yer çekimi
 • Su
 • Termal su – buhar
 • Kimyasal enerji
 • Depolanmış enerj
LOTO Gerektiren Faaliyetler
 • Yağlama
 • Temizleme
 • Ayarlama
 • Sökme
 • Tamir
 • Bakım
 • Kalıp değişimi

PILZ LOTO Yaklaşımı

PILZ Türkiye vermiş olduğu LOTO hizmetlerinde müşterilerine, LOTO analizi ve prosedürü adında 2 farklı rapor sunmaktadır.

LOTO analiz raporu: 

 • Mevcut enerji izolasyon ekipmanlarının LOTO’ya uygunluğunun kontrol edilmesi,
 • Varsa mevcut prosedürlerin kontrol edilmesi,
 • Varsa mevcut LOTO ekipmanlarının uygunluğu kontrol edilmesi,
 • LOTO prosedürünün makineye doğru bir şekilde uygulandığının kontrol edilmesi,

LOTO analiz raporu, bütün bu adımların bir özet halinde sunulmasını kapsamaktadır.

LOTO prosedür raporu:

 • Makine üzerine asılabilen ve o makineye özgü prosedür raporu hazırlanır.
 • Hazırlanan prosedür raporunda, enerji kaynakları belirlenir, fotoğraflanır ve etiket numarası verilir.
 • Prosedür raporu, kullanılacak LOTO ekipmanları ve hangi ekipmanın hangi enerji kaynağında kullanılacağını içerir.
 • LOTO uygulayacak yetkili personele adım adım ne yapması gerektiğini anlatır

PILZ Türkiye ayrıca uzman danışmanlık kadrosu ile makinelerinize özgü LOTO prosedürleri hazırlamakta ve çalışanlarınıza prosedürleri kullanma konusunda saha eğitimi vermektedir.

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Basın İletişim

Telefon:
E-posta: