Türkiye | türkçe

Ostfildern, 1 Eki 2015

Başarı için değer yönlendirme – değerler geleceği şekillendirir

2015 yılı Pilz için özellikle unutulmaz bir yıldır: - Avrupa dışındaki ilk üretim tesisin açılışı – in Jintan, Çin - Ostfildern'de yeni Peter Pilz Üretim ve Lojistik Merkezinin inşası ve Pilz Kampüsü'ne dahil edilmesi - Yeni logo, emniyet ve otomasyona yönelik eksiksiz çözümlerin tedarikçisi konumlandırmasını görsel olarak vurguluyor. - Pilz, pazar kendi web tabanlı görselleştirme yazılımı PASvisu'yu sunuyor - Çalışan sayısı bu yıl ilk kez 2000'i aşacak. Her şey Pilz'deki büyümeye işaret ediyor. Değerleri ve temel inançları sıçrama tahtasıdır.

Özel hayatta arkadaşlarınızla iyi geçinmek nasıl ortak kurallara ve davranış kurallarına dayanıyorsa şirket içinde işbirliği de nesillerdir saygı duyulan temel değerlere dayanır. Pilz'de bu değerler çok eski ilkelere dayanmaktadır. Uyguladığımız değerler arasında karşılıklı takdir ve birbirine saygılı davranma, dürüstlük, açıklık, sadakat, güvenilirlik, yardımseverlik ve özen bulunmaktadır. Girişimci bir şekilde düşünen ve hareket eden çalışan anlayışına misyon beyanında yer verilmiştir. Bir aile şirketi olarak Pilz'i de çalışanları yansıtır. Pazarda sunduğu imaj ve müşterilerine verdiği izlenim güven, güvenilirlik ve cesareti gösterir.

Güven bağlılık demektir
Pilz'in sunduğu ürünler ve çözümler yıllardır tehlikeli hareketler veya olaylar nerede meydana gelirse gelsin insanların güvende kalmalarını ve tehlikelere karşı korunmalarını sağladığını göstermektedir: örn. fabrika holleri, presler veya CNC makineleri veya kamuya açık teleferiklerde, fuar alanlarındaki teleferikler, tiyatrolar, ray teknolojisi kullanılan yerler veya büyük binalar. Bu tamamen Pilz teknolojisine olan güvene dayanmaktadır ve bu büyük bir bağlılıktır.

Yenilik yapma cesareti
Pilz, temel emniyet becerileri kapsamında sensör teknolojisinden kontrol sistemine ve aktüatörlere eksiksiz otomasyon çözümleri sunuyor. Dolayısıyla, bu yıldan itibaren özel görselleştirme de portföye eklendi.

Web tabanlı görselleştirme sistemi PASvisu kullanıcıya otomasyonun eksiksiz bir genel görünümünü sunuyor. Bu web tabanlı yazılım çözümünün kullanılması makine işlemi, izleme, analiz ve bakımda yeni imkanlar getiriyor. Bu görselleştirme çözümünün tesisin kontrol konseptine yerleştirilmesi, performansında önemli bir faktördür. 2012'de PASvisu'nun geliştirilmesinde bize en başından itibaren yol gösteren tam olarak bu felsefe olmuştur: Pilz kontrol çözümlerinin kullanıcıları, görselleştirme görevleri için makine kontrol sisteminin tüm veri stoğuna erişebilir, bu da onların bir tesisin tüm unsurlarını işletmelerini, tanılamalarını ve izlemelerini sağlar.

Tüm temel ürünlerinde olduğu gibi Pilz, PASvisu'yu da tamamen kendi bünyesinde geliştirmiştir; Ostfildern'den geliştiriciler ve mühendislerden oluşan bir ekip tarafından İrlanda, Cork'ta yer alan yazılım geliştirme merkezinde geliştirilmiştir. Bu tür karmaşık, patentli ürünler uzmanlık ve gerekli kaynakların yanı sıra cesaret ister. Hazırlanan planların veya tahminlerin hiçbir zaman bir garantisi veya başarı güvencesi olmadığından cesaret gerekir. Yeni bir ürün ancak pazar tarafından kabul görürse yenilik olarak nitelendirilebilir. Yalnızca teknoloji lideri olmak bir şirketi başarılı kılmaz. Pilz'in teknoloji ve yenilik konusundaki isteği yenilik yapmak için bu cesareti kanatlandırmaktadır.

Industrie 4.0'ın güvenilirliğe ihtiyacı vardır
Son yıllarda Pilz, yeni ürünler geliştirerek, uygulamalar kullanarak ve birçok standardizasyon komitesine katılarak deneyim birikimi oluşturmuştur; şimdi Industrie 4.0'ın şekillendirilmesinde gelecekte ortaya çıkacak zorlukların üstesinden gelmek için bu deneyimlerden yararlanabilir.

Geliştirme adım adım gerçekleşir. Makine ve elektronik mühendisliğinin birbirine olan yakınlığını hatırlayan herkes her iki tarafta da bir boşluk veya şüphe olmadan gelişimin gerçekleşmeyeceğini bilir. Industrie 4.0 benzer bir durumda olacaktır. Gerekli standartlar etrafında dönen tartışma, artan entegrasyon ve fabrika hollerinde internetin ilerleyişi ile başa çıkmak için kullanılan yorucu süreci yansıtmaktadır.

80'ler ve 90'lardan günümüze kadar Pilz makine emniyetinin standartlaştırılmasında önemli bir rol oynamaktadır ve bağımsız kaynakların da teyit ettiği gibi endüstri tarihine geçmiştir.

Birlikte Industrie 4.0'ı oluşturabiliriz
Pilz, Industrie 4.0 da dahil olmak üzere geleceğin aktif olarak şekillendirilmesinde güven, güvenilirlik ve cesaret göstermeyi amaçlamaktadır. Orta ölçekli işletme olarak Alman hükümetinin Araştırma Birliğine katılımıyla en başından beri Industrie 4.0'ın geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Industrie 4.0 öncelikle bir girişim olarak yönetici ortak Susanne Kunschert'in 2010 yılında atandığı araştırma politikası ile ilgili olan merkezi danışma kurulunda şekillenmiştir. Pilz, Industrie 4.0'ın başarısında kritik bir faktör olarak emniyetin Alman hükümetine sunulan eylem önerilerinde yer verilmesi amacıyla emniyet için başarılı bir şekilde lobi yapmıştır. Baden-Württemberg eyaleti Industrie 4.0 Birliği gibi komitelerde ve SmartFactory KL araştırma platformlarında emniyet ve güvenliği her zaman göz önünde bulundurarak ortak, uygulanabilir standartlar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.

Pilz, bu tür standartların derlenmesi için gerekli olan süreci iyi bilmektedir: şirket, ilk yıllarında ve takip eden yıllarda makine emniyeti için bu sürecin belirlenmesine yardımcı olmuştur. Günümüzde kullanıcılar ve makine mühendisleri belirlenmiş standartlara ve direktiflere güvenebilirler. Pilz bununla gurur duymaktadır. Modern endüstri toplumumuzda bu paha biçilmez bir değere sahiptir.  

Bu standartlaştırma süreci güvenlik için de gereklidir. Industrie 4.0, güvenlik için güvenilir standartlara ihtiyaç duymaktadır, aksi takdirde çözümler uygulanamaz. Pilz, emniyet elçisi olarak bunun gelecek yıllar için birlikte üstesinden gelinecek önemli bir görev olacağını düşünmektedir.

Değerlere yer açmak
Otomasyon pazarı hızlı büyüyen, Pilz gibi şirketleri sürekli gelişime zorlayan bir pazardır. Güven, güvenilirlik ve cesaret gibi ortak değerlerin yanı sıra ilgili yönetim kültürünün geliştirilmesi ve uygulanması gerektiğinde bunların hem entelektüel hem de fiziksel anlamda rahat bir hareket alanına ihtiyacı olacaktır.

Pilz ise bu alanı yeni Peter Pilz Üretim ve Lojistik Merkezi ile oluşturmuştur. Amaç, hem mevcut hem de gelecekteki teknik ve çevresel gereksinimleri karşılayan bir bina inşa etmekti. Pilz, yalnızca etrafındaki doğal yaşamı koruyarak değil, aynı zamanda yakınındaki yerleşim alanlarına ve endüstri parkına iyi bir komşu olarak da çevrenin korunmasını teşvik etmek istemektedir. İster çalışan ister konuk olsun insanların yeni Üretim ve Lojistik Merkezinde rahat hissetmelerini amaçlamaktadır.

Bina yalnızca bir yapıdır. Binaya hayat veren ve anlam kazandıran ise insanlardır. Pilz Kampüsü yeni Üretim ve Lojistik Merkezi ile birlikte bu fikirden yola çıkarak şekillendirilmiştir. Üretim ve üretimle ilgili departmanlar bir çatı altında ve diğer tüm departmanlar tek bir tesiste: yeni binada Mal Girişi, Sevkıyat ve depo bölümleri diğer departmanlar için çalışma ortamını genişletiyor ve iyileştiriyor, en dikkat çekeni ise eski üretim binasında laboratuvarları ve ofisleri için alanı olan Geliştirme departmanıdır.

Kampüsün kısa mesafelerde ulaşılabilir olması
Bu yakınlığa ve kısa mesafelerde ulaşılabilir olan kampüste işbirliğinin kalitesine bir değer biçmek hemen hemen imkansızdır. Tüm departmanlar çalışmalarıyla ilgili sürekli olarak geri bildirim alırlar ve birbirlerinin çalışmalarıyla ilgili karşılıklı bilgi sahibi olurlar. Daha fazla şeffaflık vardır. Bireysel gruplar arasındaki arabirim sorunları azaltılır. Bu nedenle söz konusu mesafeler hem fiziksel hem de zihinsel olarak kısadır. Burada tam anlamıyla faydalı koşullar oluşturduk. Bu şu anlama gelmektedir; Pilz, personeline Pilz değerlerine uygun bir şeyler yaratmak için güçlerini birleştirebilecekleri bir alan sunabilir; Suabiyalılar çalışkanlık anlamına gelen "schaffen" sözcüğünü kullanmayı severler .

Şirketimizin ekonomik gelişimi, değerlere verilen bu önemin ekonomik olarak nasıl geri dönüş sağladığını göstermektedir: Pilz, ilk üç çeyrek için gelir hedeflerine ulaşmıştır ve şirket buna dayanarak 2015 yılının da 2014'e benzer şekilde sağlıklı bir büyüme getirmesini beklemektedir. Pilz aynı şekilde çalışan sayısında da sabit bir şekilde artış görmektedir ve bu yıl rakamın ilk kez 2000'i aşacağını beklemektedir. Değerler geleceği şekillendirir!
 

İletişim

Martin Kurth
Kurumsal ve Teknik Konularda Basın Sorumlusu
Almanya
Telefon: +49 711 3409-158
e-posta: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Teknik Konularda Basın Sorumlusu
Almanya
Telefon: +49 711 3409-7009
e-posta: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Basınla İlişkiler
Avusturya
Telefon: +43 1 7986263-13
E-Posta: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Basınla İlişkiler
İsviçre
Telefon: +41 62 88979-33
E-Posta: m.bernasconi@pilz.ch

Renate Pilz, Pilz GmbH & Co. KG Yönetim Kurulu Başkanı
Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Basın İletişim

Telefon:
E-posta: