Türkiye | türkçe

Ostfildern, 1 Eki 2015

Pilz, yeni üretim tesislerinin büyümesi için temeli oluşturuyor – model durumda örnek üretim

Dirk Sonder, Üretim Kıdemli Başkan Yardımcısı, Pilz GmbH & Co. KG Yeni Peter Pilz Üretim ve Lojistik Merkezi binasında Pilz yalnızca Ostfildern'deki merkez ofis üretim alanını büyütmüyor: esnek, üretim odaklı tasarım, enerji verimliliği, proseslerin ve çalışma ortamının tamamlayıcı tasarımı ve net Industrie 4.0 odaklılığı şirketin büyümesinin temelini teşkil etmektedir.

Yeni Peter Pilz Üretim ve Lojistik Merkezi binasında Pilz yalnızca Ostfildern'deki merkez ofis üretim alanını büyütmüyor: esnek, üretim odaklı tasarım, enerji verimliliği, proseslerin ve çalışma ortamının tamamlayıcı tasarımı ve net Industrie 4.0 odaklılığı şirketin büyümesinin temelini teşkil etmektedir.

Yeni Peter Pilz Üretim ve Lojistik Merkezi, Pilz üretim noktalarının dünya çapındaki ağının bir parçasını oluşturmaktadır. Pilz'in, merkez ofisinin yanı sıra Betschdorf, Fransa ve 2015 yazından bu yana da Jintan, Çin'de üretim operasyonları bulunmaktadır. Tüm üretim noktalarında aynı üretim standartları, prosesler ve makineler kullanılmaktadır. Böylece ürünlerin yüksek kalitesinde tutarlılık sağlanır ve hem müşterilerle hem de şirket içinde uluslararası işbirliği kolaylaşır.

Osfildern'deki yeni Üretim ve Lojistik Merkezi Industrie 4.0'a yönelik PLC kontrol sistemleri, standart PSS 4000 otomasyon sistemi, SafetyEYE 3D emniyet kamera sistemi gibi sensörler ve Pilz Hareket Kontrolü emniyetli sürücü teknolojisi dahil olmak üzere özellikle yeni ve daha karmaşık ürünlerin üretimine tahsis edilmiştir. Üretim hattında ve üretim hattının uzağında hem kısa iletişim hem de mekansal yakınlık hatları oluşturmak ve üretim proseslerini hızlandırmak için Mal Kabul ve Sevkıyat departmanlarının yanı sıra Üretim Teknolojisi, Bilişim Teknolojisi, Kalite Yönetimi ve Satın Alma gibi üretimle ilgili departmanlar da burada yer almaktadır. Yeni binada ayrıca eğitim atölyesi ve Çalışma Konseyi yer almaktadır.

Entegre, enerji verimli ve üretim odaklı
28 Nisan 2014'teki temel atma töreninin ardından Üretim ve Lojistik Merkezinin tamamlanması 16 ay sürmüştür. Proje yaklaşık 20 milyon Euro'ya mal olmuştur. 6,900 m2 üretim alanı ve yaklaşık 4,000 m2 ofis alanı ile binada 390 personel çalışıyor. Burada her gün ortalama olarak yaklaşık 2.200 röle, kontrol sistemi, sensör ve sürücü teknolojisi ürünü üretilmektedir.
Yeni merkez, Pilz'in büyüme planları ve enerji verimliliği, lojistik prosedürler ve gürültü koruması ile ilgili en son standartlar göz önünde bulundurularak inşa edilmiştir. Enerji verimliliği ile yalın ilkelere ve iş yeri ergonomisine dayanan üretim prosesleri arasında bir denge sağlar.

Aile şirketi, şirket içinde diğer departmanlara olan yakınlığı korumak ve bölge için güvenilir bir ortak olmaya devam etmek amacıyla Ostfildern'deki yerini büyütmeye karar vermiştir. Planlama sürecinde Ostfildern belediye yetkililerinin yanı sıra vatandaşlara ve "Schwarze Breite" endüstri parkındaki diğer işletmelere fikir danışılmış ve detaylı fikir alışverişlerinde bulunulmuştur. Bölgede yaşayan vatandaşlar için gürültü emisyonlarını en aza indirmek amacıyla tesis, yerleşim alanının mümkün olduğu kadar uzağına konumlandırılmıştır. Teslimat araçlarının erişim yolları binanın arkasına konumlandırılmıştır.

Ayrıca personel de planlama sürecinin başından itibaren üretim holünün ve ofislerin tasarımına dahil edilmiştir. Üretim alanındaki çalışma ortamı, Üretim Teknolojisi departmanı ve üretim çalışanları için verimli, ergonomik üretim prosesleri belirlemek amacıyla disiplinlerarası atölyelerde optimize edilmiştir. Ayrıca ofislerde, klimalı odalarda ses emicilerle zekice tasarlanmış akustik konsept, şeffaf oda bölmeleri ve yerden ısıtma teknolojisi hoş bir çalışma ortamı sunuyor.

Enerji verimliliği, yeni binanın odak noktasındadır: yeni enerji konsepti, en şiddetli ekolojik standartlar göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Yeni Peter Pilz Üretim ve Lojistik Merkezinde binayı ısıtmak için yüzeye yakın jeotermal enerji, diğer bir deyişle yerküre ısısı kullanılmaktadır. Klasik gazlı ısıtma sistemine kıyasla bu sistem yılda en az 150 ton CO2 tasarrufu sağlar. Jeotermal enerji kullanımı ve son derece etkin bina yalıtımı enerji tüketimini düşük seviyede tutar; zekice tasarlanmış ısı kurtarma sistemi bu tüketimi daha da düşürür.

Aile şirketi olan Pilz, ekolojik standartları karşılamanın ötesinde, üretim teknolojisi söz konusu olduğunda iddialı hedefler de koyar: tüm üretim operasyonlarının tek bir düzeye oturtulması ile mal akışı optimize edilir.
Birçok planlama versiyonu ile hemen hemen hiç desteksiz bir hol elde edilmiştir. Yapısal mühendislik görevlerine çatı yapısı için 30 metreden fazla aralıkla beton kiriş inşa edilmesi dahildi. Bu çözüm, üretim holündeki destek sayısının 48'den 8'e düşürülmesini sağlayarak alan için maksimum esneklik sunar. Sonu olarak ortaya çıkan "uyarlanabilir fabrika", değişen gereksinimleri yansıtacak şekilde hızla değiştirilebilir. Batı ve güney tarafları dolaşan koridor, ziyaretçilerin tüm üretim alanını iyi bir açıyla görmelerini sağlar ve üretim operasyonlarında kesintilerden kaçınıldığını gösterir.

Üretim Teknolojisinin üretim alanına yakınlığı, alanın ve altyapının Mal Girişi ve Çıkışı tarafından paylaşımlı kullanımı da üretim birimleri arasındaki işbirliğini optimize eder.

Personel ve müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanma
En başından itibaren personelin ve dışarıdan uzmanların görev aldığı atölyelerde geliştirilmiş olan üretim planı yalın ilkelere uygundur ve yükselen pazar gereksinimlerini yansıtır. Her bir üretim biriminin u şeklinde düzenlenmesi mal ve bilgi akışını hızlandırdığı gibi işleme sürelerini ve dolayısıyla müşteriye kadar olan teslimat zincirinin tamamını kısaltır. Üretim alanının "hızlı satıcılar" ve "egzotik ürünler" halinde mekansal olarak ayrılması üretim prosesini daha da hızlandırmaktadır.

Pilz, ürünlerinin kurum içinde geliştirilmesine ve üretilmesine büyük önem verdiğinden prototipleri yerinde test etmektedir. Üretim hazırlığına kadar olan birçok testi gerçekleştirmek için PT tesisi olarak bilinen "fabrika içinde fabrikası" vardır. Küçük çapta tüm makineleri ve prosesleri tekrarlar, böylece üretim hacmi prosesinde kesintiler önlenir. Tüm üretim tesislerine yönelik yeni üretim prosesleri orada test edilir ve mevcut olanlar optimize edilir.

Her müşteri gereksinimine esnek bir şekilde yanıt vermek amacıyla bina içinde sistem montajı için ayrıca bir alan ayrılmıştır. Burada PSS 4000 gibi sistemler montajın yanı sıra programlanır ve kullanıma hazır bir şekilde müşteriye teslim edilebilir. Bu da Pilz'in otomasyon konusunda tam bir servis sağlayıcı olma arzusunu vurgulamaktadır. Personelle ilgili talepler de değişmekte ve geliştirilmektedir. İleride montajın yanı sıra sistemlerin programlanması görevleri arasında yer alacaktır.

Üretimde Industrie 4.0
IT'nin üretimde kullanılması aracılığıyla Pilz, makinelerin ve altyapının artan entegrasyonu ile birlikte kendi üretim operasyonlarında teknoloji lideri olarak kendi profilini öne çıkarmaktadır. Industry 4.0'ı hızlandırmak amacıyla akıllı üretim için gerekli olan altyapı oluşturulmuş ve Industry 4.0 elemanları hızlı bir şekilde uygulanmıştır. Kurum içi geliştirilen akıllı iş parçası konveyörü zaten kullanımdadır. Devre kartlarını yerleştirme ve lehimleme işlemlerini hızlandırır ve basitleştirir. İş parçası taşıyıcıları, dahili RFID çipi sayesinde dalga lehimden birleştirme birimine yolunu otomatik bulur.

Pilz'de üretim, yukarı akışlı ve aşağı akışlı prosesler ve prosedürler ile entegre edilmiştir. Pilz web sitesinde web mağazasından verilen siparişler SAP sistemine doğrudan ve otomatik olarak kaydedilir ve doğrudan Üretim Planlamaya aktarılır. Böylece ortam veya arabirim sorunlarından kaynaklanan gecikmeler veya hatalar devre dışı bırakılır.

Gelecek birkaç ay içinde Pilz akıllı üretimi tanıtacaktır: makine verileri toplanacak ve üretim kontrolü için işlenecektir. Bu verilerin değerlendirilmesi, makinelerin durumu ve aşınma düzeylerindeki değişikliklerle ilgili önemli bilgiler verir. Böylece bakım önleyici bir şekilde gerçekleştirilebilir. Öngörücü bakım, arızaları ve arıza sürelerini önler. İş belgelerinin son versiyonlarının Pilz bulutuna kaydedilmesi de 2016 yılında gerçekleştirilecektir. Böylece tüm veriler ve belgeler gerçek zamanlı olarak, her zaman en son halinde hazır olacaktır ve herhangi bir yerdeki üretim mağazasında mobil cihazlardan ulaşılabilir.

Pilz, tam entegre üretim planının IT güvenliği ile ilgili zorlukların bilincindedir. Bu nedenle Pilz, tüm veri trafiğini izlemek için kapsamlı bir güvenlik altyapısına yatırım yapmaktadır. Alınan önlemler arasında en son standartları yansıtan ayrı bir bilgisayar merkezi bulunmaktadır. Protokollerin ve diğer tüm verilerin kalıcı bir şekilde analiz edilmesiyle anormallikler erken tespit edilebilir. Ayrıca gerekli güvenlik seviyesinin bölgeye göre ayrı ayrı belirlenebilmesi amacıyla her bir üretim alanı için farklı güvenlik duvarı sistemleri kurulmuştur. Duruş süreleri ve emniyet riskleri önlenir ve teknik bilgiler korunur.

“Pilz Think Tank 4.0”
Industry 4.0 açısından çok önemli olan özellikle Bilişim Teknolojisi ve Üretim Teknolojisi departmanları arasındaki işbirliği Pilz'in bir diğer başlıca önceliğidir. Özel olarak oluşturulan “Pilz Think Tank 4.0”, Üretim ve IT üyelerini bir araya getirir ve onlara Industrie 4.0'a yönelik ortak projeler planlamaları ve bu projeleri gerçekleştirmeleri için gerekli ekipmanları sağlar. Araştırma Birliğinde ve SmartFactory KL araştırma platformunda yer almasının yanında Pilz, yeni Üretim ve Lojistik Merkezi ile Industrie 4.0'daki rolünü vurgulamaktadır: Industry 4.0 yalnızca Pilz'in geleceğine yönelik bir proje değil, şimdiden üretim prosesinde bir realitedir.


Yeni binayla ilgili kesin veriler
Adı: Peter Pilz Üretim ve Lojistik Merkezi
Konumu: Ostfildern
Büyüklük: 13,500 m2 (6,900 m2 üretim alanı, 4,000 m2 ofis alanı, 2,600 m2 yardımcı alan ve gelişme alanı)
İnşaat süresi: 16 ay
İnşaat giderleri: 20 milyon Euro
Yerleştirilmiş departmanlar: Üretim, Üretim Teknolojisi, Bilişim Teknolojisi, Kalite Yönetimi, Satın Alma ve eğitim atölyesi ve Çalışma Konseyi
Çalışanlar: 390 (tam olarak donatıldığında)


Bina hakkında ilgi alanları:
- Jeotermal enerji, yüksek verimli bina yalıtımı ve akıllı ısı kurtarma sistemine sahip çevre dostu enerji konsepti,
- Açık planlı, hemen hemen mesnetsiz hol tasarımı sayesinde esnek üretim yerleşim planı
- Üretim holünde ve ofislerde ergonomik çalışma ortamı
- Her bir üretim alanının u şeklinde düzenlenmesi mal ve bilgi akışını hızlandırır
- Industrie 4.0 için optimize edilmiştir: akıllı iş parçası taşıyıcıları, yukarı akış ve aşağı akış prosesleri ile entegre edilmiştir, Pilz Think Tank 4.0
­ Yeni üretim proseslerini test etmek ve mevcut prosesleri optimize etmek için “Fabrika içinde fabrika” (PT tesisi)
 

İletişim

Martin Kurth
Kurumsal ve Teknik Konularda Basın Sorumlusu
Almanya
Telefon: +49 711 3409-158
e-posta: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Teknik Konularda Basın Sorumlusu
Almanya
Telefon: +49 711 3409-7009
e-posta: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Basınla İlişkiler
Avusturya
Telefon: +43 1 7986263-13
E-Posta: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Basınla İlişkiler
İsviçre
Telefon: +41 62 88979-33
E-Posta: m.bernasconi@pilz.ch
 

Dirk Sonder, Üretim Kıdemli Başkan Yardımcısı, Pilz GmbH & Co. KG
Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Basın İletişim

Telefon:
E-posta: