Türkiye | türkçe

4 Tem 2016

Birleşik Krallık yasaları ve standartları

Tesis ve makineler için dünya çapında emniyet: Birleşik Krallıkta özel yönetmelikler.

Büyük Britanya'da özel bir İş Ekipmanı Direktifi geçerlidir: İş Ekipmanları Tedariki ve Kullanımı Yönetmelikleri (PUWER)

Bu yönetmelikler çalışanların işleri sırasında kullandığı, çekiçten mekanik preslere ve motorlu araçlara kadar tüm iş ekipmanlarını kapsamaktadır. İş ekipmanlarının kullanımı örneğin ekipmanın bakımı, temizlenmesi, nakledilmesi veya hizmete sokulması olarak tanımlanmaktadır.

PUWER uygun iş ekipmanlarının tedarik edilmesini ve uygun şekilde bakımının yapılmasını gerektirmekle kalmaz, ekipmanın kullanımından kaynaklanan risklerin önceden engellenmesini öngörür.
 

PUWER nedir?

İş Ekipmanları Tedariki ve Kullanımı Yönetmelikleri (PUWER) 1974 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası (HSW Yasası) kapsamında ve 5 Aralık 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. PUWER'in temel hedefi, koşulundan, yaşından ve menşeden bağımsız olarak iş ekipmanlarının kullanım ömrü boyunca emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.
 

Kim sorumludur?

Her işveren işyerindeki insanların sağlık ve emniyetliliğini değerlendirmekten sorumludur. Yönetmelikler işverenlerin uygun ve emniyetli iş ekipmanları ve makineleri sağlamasını gerektirmekle kalmaz, personelin sağlığına ve emniyetliliğine risk oluşturan çalışma koşullarını ve risklerini ele almasını gerektirir ve buna uygun eğitim verilmesi de dahildir.
 

PUWER hangi alanlarda uygulanır?

PUWER, mobil ve kaldırma ekipmanları, kısacası bir aletten tek bir makineye ve bir montaj tesisine kadar, tüm iş ekipmanlarının ve makinelerin tedariki ve kullanımı için geçerlidir.
 

Tesisiniz ve makineniz için dünya çapında emniyet
Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr