Türkiye | türkçe

24 May 2016

Avrupa kanunları, direktifleri ve standartları arasında nasıl bir bağlantı mevcuttur?

Mühendislik endüstrisi hakkında Avrupa Birliği (AB) içinde yer alan şartnameler hakkında tüm bilmeniz gerekenleri öğrenin.

Avrupa Birliği (AB) içinde mühendislik endüstrisi hakkındaki kanunlar, yönetmelikler ve hükümler gittikçe daha çok uyumlu hale getiriliyor. Sonuç olarak da ülkelerin kendine has şartnameleri ortadan kalkıyor. Avrupa, da ortadan kalkan bu şartnameler yerini tek tip yönetmeliklere bırakıyor.
 

Bilinmeye değer ilişkiler

Öncelikle, AB genel emniyet hedeflerini direktifler ile belirtilir. Bu emniyet hedeflerinin daha açık olarak tanımlanması da gerekir; bu nedenle gerçek hükümler ise standartlar aracılığıyla düzenlenir.
 
AB direktifleri genellikle belirli konuları içerir. Bu direktifler, bunları kendi iç hukuklarına uyumlu hale getiren AB içindeki her bir ülkenin anlaşmaları ile yürürlüğe girer. Dolayısıyla, bu belgelerin başlıkları masum bir şekilde direktif olarak adlandırılsa da, bu direktifler uygulamada AB içinde hukuki statüye sahiptir.


Standartlar ne zaman hukuki bağlantı içerir?

AB Resmi Gazetesinde yayımlanana ya da iç hukukta kanunlar ve hükümlerde referans verilene kadar standartlar tek başına zorunluluk içermez. Bu yayımlarla standartlar "uygunluk varsayımı" kazanır. Bu da, üreticinin standarttaki şartnamelere uyduğu sürece ilgili direktifin gereksinimlerini karşıladığını varsaydığı anlamına gelir. Resmi ve hukuki çerçevede, bu durum kanıtlama zorunluluğunun tersine dönmesi olarak adlandırılır. Üretici uyarlanmış bir standardı uyguladığında, herhangi bir şüphe olması durumunda, hatalı davranışın kanıtlanması gerekir.

Resmi Gazete, de yayımlanmayan standartlar uyarlanmış olarak addedilmez. Bu nedenle uygunluk varsayımı bu standartlar için geçerli değildir.

Özellikle inovatif endüstrilerin karşı karşıya kaldığı gibi, herhangi bir standardın olmaması durumunda, üreticinin, ilgili direktifteki emniyet hedeflerine uymak için gerekli önlemleri aldığını ayrıca göstermesi gerekir.

 

Daha fazla bilgi

Standartlarla ilgili emniyet araçları

Makine emniyeti ile ilgili hizmetler

Mühendislik endüstrisi hakkında Avrupa Birliği içinde yer alan şartnameler
Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr