Sverige | svenska

Samarbete mellan människa och robotar (Cobots)

Vid samarbetet mellan människa och robotar arbetar robotar och människor i en gemensam arbetsmiljö utan avskiljande skyddsanordningar. Då ökar kraven på säkerheten i applikationen. Den säkra interaktionen mellan människa och robotar kräver allt mer ny teknik och nya lösningar.

För att kunna bekräfta den erforderliga säkerhetsnivån måste man ta hänsyn till hela säkerhetsfunktionen, från givaren och logiken till ställdonet. Alla dessa faktorer måste koordineras och samverka för att ett säkert samarbete mellan människa och robotar ska kunna säkerställas.

Cyberfysiskt system (Cyber-Physical System, CPS)

Cyberfysiska system uppstår genom sammankopplade system av trådanslutna eller trådlösa kommunikationsnätverk. Viktiga delar i systemet är mobila och bärbara anordningar, enheter och maskiner – bland annat robotar – i inbäddade system och sammankopplade föremål (sakernas internet). Överföring och utbyte av data och styrning sker via infrastrukturer som internet i realtid.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk