Portadress

För kända användningar (t.ex. Telnet) tilldelas fasta portadresser, till vilka varje användning vid upprättande av anslutningar kan härröra sig.
Området 0 ... 1023 innehåller reserverade portadresser. Dessa får under inga omständigheter nyttjas för eget bruk. En komplett lista över de reserverade portadresserna och deras tjänster finns i RFC 1700 (1994).
Portadresser kallas även tjänstanslutningar, eftersom de öppnar en särskild användning på datorn eller servern. En portadress tilldelas av nätverksadministratören.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?