Skyddsgrind

En skyddsgrind är en rörlig avskiljande skyddsanordning som skyddar mot faror som orsakas av maskiner som går.

En skyddsgrind är en rörlig avskiljande skyddsanordning. Skyddsanordningar är nödvändiga för att skydda människor så bra som möjligt mot de faror som en maskin som är igång kan utgöra. Stängsel och barriärer är också skyddsanordningar, som dock försvårar åtkomsten till maskinen rent fysiskt. När åtkomsten i vissa situationer måste kunna garanteras faller valet på en skyddsgrind som med hjälp av säkerhetsteknik utesluter eventuella faror.

Skyddsgrinden har till exempel en säkerhetsbrytare som förhindrar farliga maskinrörelser efter att skyddsgrinden har öppnats. Dessutom håller säkerhetsbrytare skyddsgrinden stängd så länge den farliga rörelsen utgör en risk för användaren. Säkerhetsbrytarna för övervakning av skyddsgrindar uppfyller kraven i EN 1088 och bygger på olika funktionssätt, t.ex. mekaniskt, magnetiskt, RFID-baserat, och kan vara med eller utan låsanordning.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?