Ombyggnad

Renovering av en maskin till den senaste tekniken betecknas som ombyggnad. I synnerhet har t.ex. pressar för det mesta en längre livslängd än andra maskiner. När maskinen har använts under en längre tid, kan säkerhetsbrister uppträda och skyddsåtgärderna är föråldrade eller kan ha manipulerats. Medan de mekaniska komponenterna fortfarande är fullständigt intakta, har styr- och drifttekniken blivit föråldrade under tiden. Genom en ombyggnad förses pressen åter med den senaste tekniken och därmed höjs produktiviteten avsevärt.

Utnyttja äldre maskiner längre genom ombyggnad

Genom välplanerade och väl genomförda ombyggnader, kan äldre maskiner utrustas med den senaste elektro-, styr- och säkerhetstekniken. Kostnaderna blir betydligt lägre än vid nyinvestering. Genom ombyggnaden görs maskinen inte bara säker igen, utan även dess produktivitet och tillgänglighet höjs. Ombyggnaden betalar sig redan efter kort tid, då produktionen åter löper rationellt och störningsfritt.

Ombyggnad för säker och ekonomisk drift

Med hjälp av en omfattande teknik- och systemanalys bestäms det vad en ombyggnad måste innehålla och vad möjliga tekniska ändringar betyder för säker och ekonomisk drift. Ombyggnaden av en maskin för i regel med sig en ny riskbedömning och CE-märkning.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?