Definitioner och säkerhetskrav enligt tryckkärlsdirektivet (PED)

Definitioner och säkerhetskrav enligt tryckkärlsdirektivet (PED)

För alla enheter som enligt direktivet räknas som tryckbärande anordningar (t.ex.: tryckkärl eller rörledningar) måste en separat EU-försäkran om överensstämmelse upprättas. Här kan tillverkaren själv välja vilket bedömningsförfarande (kvalitetssystem, typkontroll eller kontroll av enskilda produkter) som ska ligga till grund. Vidare är det nödvändigt att förse enheten med CE-märkning innan den tillhandahålls på marknaden.

Tryckkärlsdirektivet delar in tryckbärande anordningar i kategorierna I till IV, beroende på riskpotentialen. Denna riskpotential bestäms exempelvis utifrån kriterierna maximalt drifttryck, volym eller fluidgrupp.

Officiell titel på tryckkärlsdirektivet

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG av den 29 maj 1997 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tryckbärande anordningar

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk