Arbetsskyddslagen

Arbetsskyddslagen

Förutom säker arbetsutrustning är varje arbetsgivare även skyldig att förse sina medarbetare med en säker arbetsplats. I Tyskland regleras ramvillkoren för arbetsplatsen i arbetsskyddslagen, Arbeitsschutzgesetz. I många andra länder i Europa finns det nationella lagar som behandlar samma frågor.

Arbetsgivarens skyldigheter enligt arbetsskyddslagen

Den tyska arbetsskyddslagen föreskriver att varje arbetsplats måste prövas beträffande möjliga brister genom en bedömning av faror. Utifrån den måste lämpliga säkerhetåtgärder bestämmas. Vidare anger den tyska arbetsskyddslagen att medarbetare med regelbundna mellanrum måste få instruktioner av sin arbetsgivare.

 

Arbetstagarens skyldigheter enligt arbetsskyddslagen

Arbetstagaren är i sin tur skyldig att följa arbetsgivarens arbetsskyddsanvisningar. Faror, risker och säkerhetsrelevanta brister måste meddelas arbetsgivaren.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk