Säker pneumatisk utrustning av maskiner

Säker pneumatisk utrustning av maskiner

Pneumatik är en av driftteknikernainom maskin- och anläggningskonstruktion vid sidan av elektroteknik och hydraulik.

Säker pneumatisk kan delas in i två områden:

  • grundläggande principer enligt EN ISO 13849-2 i bilaga B. Dit räknas till exempel: tryckluftsbehandling eller tryckbegränsning.
  • relevanta skyddsåtgärder för pneumatisk drift (styrningstekniska lösningar som rör en cylinder efter ett önskat förhållande).

 

Skyddsåtgärder för säkerhetsrelaterad pneumatik beskriver kopplingstekniska lösningar. Några exempel är:

  • skydd mot oväntad start
  • luftning och ventilering
  • inbromsning av rörelsen
  • blockering av rörelsen
  • omvänd rörelseriktning = backa
  • fri rörelsemöjlighet
  • kraftjämnvikt i drivenheten

EN ISO 4414 – standard om pneumatisk utrustning:

Standard Titel
EN ISO 4414 Pneumatik – Allmänna regler och säkerhetskrav för system och deras komponenter

 

Vill du ha mer information? Läs mer i kapitel 8.3! I vårt säkerhetskompendium (på engelska) kan du lära dig mer om maskinsäkerhet.

Säkerhetskompendium
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk