Säker elektrisk utrustning av maskiner

Säker elektrisk utrustning av maskiner

En elektriskt driven maskin ska vara utformad, konstruerad och utrustad på ett sådant sätt att alla risker på grund av elektricitet undviks eller kan undvikas. Den vanligaste elektriska risken är elchock. Elektrisk ström kan leda till brännskador och skador på nerv- och muskelsystemet som inte går att bota. Dessutom kan bränder uppstå genom överbelastning, ljusbågar eller statiska urladdningar.

Maskiner ska utrustas så att direkt beröring av strömförande ledare eller ledande delar, som normalt står under spänning, undviks. Tillverkaren ska också förebygga risker som kan uppstå vid indirekt kontakt med en jordpunkt eller en del som tillfälligt står under spänning.

Standarder för elektrisk utrustning

Standard Titel
EN 60204-1 Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning -
Del 1: Allmänna krav
EN 60947-1 till 8 Kopplingsapparater för högst 1000 V – Del 1: Allmänna fordringar/
Del 8: Styrenheter för inbyggt övertemperaturskydd (PTC)
för roterande elektriska maskiner
DGUV:s föreskrift 3 Skyddsföreskrift för elektriska anläggningar och resurser (tyska: Unfallverhütungsvorschrift - Elektrische Anlagen und Betriebsmittel)

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk