Fasta skydd

Fasta skydd

Ett fast skydd är en maskindel som garanterar skydd med hjälp av ett konkret hinder. Skyddet kan bestå av ett skyddsstaket, en barriär, en avskärmning eller dylikt. Det kan svetsas fast, limmas fast eller fästas med fästelement (bultar, nitar osv.). Fasta skydd försvårar åtkomsten till maskinen rent fysiskt.

Föreskrifter för fasta skydd

Enligt föreskrifterna i maskindirektivet ska fästelementen på fasta skydd endast kunna lossas eller tas bort med hjälp av verktyg. Fästelementen måste sitta kvar på skyddet eller maskinen när skyddet har tagits loss. I den utsträckning det är möjligt ska skyddet inte vara kvar i skyddsläget när fästelementen har lossats.

 

Alternativ till skydd

Om det inte är möjligt eller meningsfullt att använda sig av skydd ska styrningstekniska lösningar tillämpas. Om en person närmar sig en riskzon stänger dessa av maskinen eller upprättar på annat sätt ett säkert tillstånd. Det sista alternativet är hänvisande säkerhetsteknik: Då hänvisas till de kvarstående riskerna i exempelvis bruksanvisningen eller på maskinen.

 

Standarder för fasta skydd

Standard Titel
EN ISO 14120

Maskinsäkerhet
Skydd – Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk