Sverige | svenska

Översikt över grundläggande standarder (A- och B-standarder)

Grunden för säkerheten hos maskiner och anläggningar

Grundläggande standarder (A- och B-standarder)

Standarder är överenskommelser mellan olika intresseorganisationer (tillverkare, konsumenter, kontrollinstanser, arbetsskyddsmyndigheter och regeringar). De beskriver den aktuella tekniken vid tidpunkten för framtagandet. Beroende på var en maskin eller produkt används kan olika rättsliga föreskrifter gälla, vilket gör att olika standarder måste tillämpas. Rätt val av standarder hjälper maskintillverkaren att följa de rättsliga föreskrifterna.

Grundläggande standarder (A- och B-standarder) innehåller viktiga uppgifter om konstruktion, strategi och arbetssätt – för säkerheten hos maskiner och anläggningar.

De viktigaste grundläggande standarderna och A- och B-standarderna:

Säker konstruktion  
Allmänna konstruktionsprinciper – Riskbedömning och riskreducering

EN ISO 12100

Val av skydd

 

Fasta och öppningsbara skydd (skyddsstaket, barriärer och avskärmningar)

EN ISO 14120

Förreglingsanordningar för kombinering med skydd (förregling av skyddsgrindar osv.)

EN ISO 14119
Säkring mot
oväntad start
EN ISO 14118
Avkännande skyddsanordningar (ljusgaller, ljusbommar, skanner, larmmattor osv.)

EN ISO 13856-1/-2/-3
EN 61496-1

Tvåhandsmanöveranordningar EN ISO 13851
Justerbara skydd som begränsar åtkomsten Fasta och öppningsbara skydd (skyddsstaket, barriärer och avskärmningar) EN ISO 14120
Nödstopp EN ISO 13850
Ytterligare skyddsåtgärder – Säkerhet hos maskiner  
Skyddsavstånd (skydd för armar och ben) EN ISO 13857
Minimiutrymmen för att undvika att kroppsdelar krossas EN ISO 13854
Kroppsmått, tillträde till maskinarbetsplatser, åtkomstöppningar, antropometriska data EN 547-1/-2/-3
Placering av tekniska skydd beroende på kroppsdelars hastigheter EN ISO 13855
Funktionell säkerhet och säkerhetstekniska krav  
Säkerhetsrelaterade delar av styrningar EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN / IEC 62061
Säkerhetstekniska krav för pneumatik EN ISO 4414
Säkerhetstekniska krav för hydraulik EN ISO 4413
Elektrisk utrustning EN 60204-1, serien EN 60947-5, DGUV:s föreskrift 3

 

Skyddsanordningar är nödvändiga för att skydda människor så bra som möjligt mot de faror som en maskin i drift kan utgöra. Tillverkaren är skyldig att välja ett lämpligt skydd. Det får varken öka faran eller hindra arbetet vid maskinen. Det ligger i tillverkarens intresse att noga motivera sitt val att inte förse vissa rörliga delar med skydd.

Överblick över området

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk