Lagstiftning och standarder i Sydamerika

Sydamerika

Det mest bekanta och relevanta direktivet för maskinsäkerheten i Sydamerika är NR-12. I andra sydamerikanska länder gäller delvis andra lagar och direktiv. Vårt kontaktperson på plats ger dig gärna råd om du har frågor om maskinsäkerheten i ditt land.

Lagstiftning i Brasilien

I Brasilien övervakas de nationella arbetsskyddsföreskrifterna av arbetsministeriet. De baseras på den konsoliderade arbetslagstiftningen (Consolidation of Labor Laws, CLT), som trädde i kraft i och med rättsförordning 5452 av den 1 maj 1943. CLT gör arbetslagstiftningen i Brasilien mer enhetlig och reglerar därmed både individuella och kollektiva arbetsrelationer. I rättsförordningen fastställs, genom de rättsregler som kallas Normas Regulamentadoras (NR), vilka förfaranden som krävs för att säkerheten på arbetsplatsen ska kunna garanteras. NR kan jämföras med europeiska direktiv, eftersom de innehåller särskilda rättsliga föreskrifter som måste omsättas i praktiken. Deras tillämpningsområde måste styrkas genom en hänvisning till standarder. Totalt finns det 36 NR som gäller säkerheten, bland annat NR-12 med konkreta riktlinjer för maskinsäkerheten.
 

Brasilien

Standarder i Brasilien

Den brasilianska kommittén Associacão Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ansvarar för att ta fram och ge ut nationella brasilianska standarder. De nationella standarderna (NBR) är för det mesta avledda från befintliga ISO- och IEC-standarder som ofta övertas oförändrade. Även vissa EN-standarder övertas. Globaliseringen och kraven från marknaden gör att de stora brasilianska företagen i allmänhet övergår till ISO/IEC-standarder innan ABNT kan integrera dem i den brasilianska lagstiftningen. Internationella ISO/IEC-standarder tillämpas ofta i multinationella företag eller i vissa branscher inom processindustrin, till exempel olje- och gasbranschen.

Maskinsäkerhet i Brasilien – Norma Regulamentadora NR-12

NR-12 är ett lokalt och bindande maskindirektiv som gavs ut första gången 1978. Men först i den femte omarbetningen från december 2010 fastställdes mycket omfattande krav på maskinsäkerheten. NR-12 finns i princip endast tillgängligt på brasiliansk portugisiska. Det finns visserligen en engelsk översättning av lydelsen från 2010, men eftersom den inte är auktoriserad kan den bara användas tillsammans med originaltexten. Strukturen, innehållet och säkerhetskraven i NR-12 är tydligt anpassade efter Bilaga I i det europeiska maskindirektivet 2006/42/EG, men de är inte identiska. Till skillnad från maskindirektivet riktar sig NR-12 direkt till den brasilianska maskinoperatören och inte till maskintillverkaren. Dessutom gäller NR-12 för både nya och begagnade maskiner, vilket det europeiska maskindirektivet inte gör.

Alla som arbetar i offentliga och privata företag och är registrerade hos CLT måste följa reglerna. NR-12 utarbetades av representanter för den brasilianska förbundsregeringen och representanter för arbetsgivare och arbetstagare (fackförbund). Målet var att garantera att säkerhetskraven på nya och begagnade maskiner motsvarar den internationella säkerhetsstandarden.

Målet med NR-12

Huvudmålet för NR-12 är att säkerställa att en ny generation maskiner är genomgående säker i alla faser i livscykeln, från transport till användning, underhåll och slutligen bortskaffning. Samtidigt innehåller NR-12 åtgärder för att anpassa befintliga maskiner. Standarden beskriver även krav på planerat förebyggande underhåll. Vidare finns det krav på hur gamla maskiner ska skrotas för att förhindra försäljning av föråldrade maskiner som inte har rustats upp tillräckligt enligt säkerhetsbestämmelserna. Enligt bestämmelserna måste nu en maskin rustas upp så att den uppfyller de aktuella säkerhetsstandarderna innan den säljs vidare. Maskintillverkare måste känna till de särskilda kraven i NR-12 och genomföra dem för att undvika problem med operatören. En kritisk punkt är bland annat den tekniska dokumentationen på brasiliansk portugisiska.

Whitepaper NR-12

I Brasilien regleras säkerheten på arbetsplatsen av maskindirektivet NR-12. Vi har sammanfattat den viktigaste informationen om direktivet i vårt whitepaper.

Nedladdning

Mer information om NR-12 hittar du i vårt whitepaper. Här kan du enkelt ladda ner det.

Whitepaper NR-12

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk