Sverige | svenska

Funktionssäkerhet

Säkerhet i risksituationer med nödstopp

Orsakerna till riskerna och följaktligen även de tekniska åtgärderna för att undvika dem kan skilja sig åt avsevärt. Därför delar man exempelvis upp olika typer av säkerhet efter orsaken till eventuella risker.

Man talar om ”funktionssäkerhet” när säkerheten är beroende av att ett elektriskt (E), elektroniskt (E) och programmerbart elektroniskt (PE) system (eller bara: E/E/PE-system) fungerar som det ska.

Riskbedömningen spelar en viktig roll för kraven på funktionssäkerheten. Vilka steg man behöver ta hänsyn till vid riskbedömningen och riskreduceringen för en maskin och hur säkerhetsfunktionerna kan bedömas och verifieras framgår av standarderna SS-EN ISO 12100, 13849-1/-2 och SS-EN/IEC 62061. Av riskbedömningen framgår kraven på säkerhetsintegriteten (PL, SIL).

Överblick över funktionssäkerhet

Ladda ned affischen om funktionssäkerhet

Funktionssäkerheten syftar till att skydda människor och maskiner från faror. I Europa finns de relevanta standarderna för funktionssäkerhet på området maskinkonstruktion listade i maskindirektivet. Ladda ned vår affisch om funktionssäkerhet nu och få en översikt över processen för riskbedömning och riskreducering enligt SS-EN ISO 12100. Baserat på den här så kallade A-standarden finns två viktiga standarder

  • SS-EN ISO 13849-1: Tillämplig för elektriska, elektroniska, programmerbara elektroniska, hydrauliska, pneumatiska och mekaniska system
  • SS-EN/IEC 62061: Tillämplig för elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska system

Viktiga parametrar för tillförlitligheten hos säkerhetsfunktioner är säkerhetsintegritetsnivån (SIL) och Performance Level (PL).

Ladda ned affischen funktionssäkerhet

Mer information

Dra nytta av våra tjänster för maskin- och anläggningslivscykeln

Läs mer om vårt beräkningsverktyg för verifiering av funktionssäkerhet

 

Nytt koncept i ZVEI för feltolerans inom maskinsäkerhet, utarbetat under medverkan av Pilz

En arbetsgrupp, där Pilz och IFA (det tyska arbetssäkerhetsinstitutet) ingår, inom ZVEI (det tyska el- och elektronikindustriförbundet) har tagit fram ett whitepaper där man beskriver grunderna i feltoleranta enheter och system inom funktionssäkerhet i maskiner och anläggningar. Det kan laddas ner utan kostnad.

Kostnadsfri nedladdning

Det riktar sig i första hand till maskintillverkare och systemintegratörer som utarbetar och implementerar säkerhetsfunktioner och delsystem för maskinstyrningen. Informationen kan även tillämpas när säkerhetsinriktade enheter och system ska utformas vid produktutveckling. Tillvägagångssättet och de krav som ska uppfyllas har publicerats i ett whitepaper från ZVEI.

Vad är ett feltolerant system?

Även om ett potentiellt farligt utfall har identifierats kan feltoleranta system möjliggöra fortsatt drift. I ett feltolerant system krävs utöver feldetekteringen även en felbedömning. På så sätt kan systemet avgöra om det registrerade felet kan tolereras eller om det faktiskt är allvarligt. I det senare fallet krävs att maskinen stannar (stängs av) omedelbart.

En sådan felbedömning brukar inte finnas i dagens implementeringar av de ”klassiska systemen inom fabriksautomation”. Men utan felbedömning går det inte att använda någon feltolerans. Det innebär att det bara går att fatta beslut om felreaktioner med flera nivåer med enheter och system som har motsvarande utrustning. Både utvecklaren och användaren av en enhet eller ett system som är feltolerant behöver då fastställa längden på tiden Δtdeg för den fortsatta driften (i degraderat tillstånd). Dessutom måste eventuellt ytterligare åtgärder för riskreducering anges och inkluderas i användarinformationen. I praktiken gör det att exempelvis ett bearbetningssteg kan slutföras.

 

 

 

 

Nytt koncept i ZVEI för feltolerans inom maskinsäkerhet

Överblick över området

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk