CE-märkning

Hur ska man gå till väga om en tryckbärande anordning i kategori III ska monteras som funktionsenhet i en maskin enligt maskindirektivet? Hur ska bedömningen av överensstämmelsen genomföras?

I det beskrivna fallet ska en bedömning om överensstämmelse göras enligt maskindirektivet.
Den tryckbärande anordningen måste ha en egen CE-märkning enligt tryckkärlsdirektivet.


Bakgrundsinformation:

Utdrag ur vägledningen för tillämpning av maskindirektivet 2006/42/EG 2:a utgåvan

Direktiv 97/23/EG om om tryckbärande anordningar (PED)
Enligt artikel 3 PED, i fråga om tryckrisker, för tryckbärande anordningar som faller inom det direktivets tillämpningsområde och som är införlivade i eller kopplade till maskiner. Om tryckbärande anordningar, som redan har släppts ut på marknaden, införlivas i maskiner, måste maskintillverkarens tekniska tillverkningsdokumentation innehålla EG-försäkran om den berörda tryckbärande anordningens överensstämmelse med PED – se § 392: kommentarer till avsnitt A punkt 1 a) i bilaga VII.

Tryckbärande anordningar som inte är klassificerade högre än kategori 1 och som införlivas i maskiner som omfattas av maskindirektivet är undantagna från tillämpningsområdet för PED. Maskindirektivet är således fullt ut tillämpligt på sådana anordningar. Observera att maskindirektivet täcker risken för brott under drift – se § 207: kommentarer till punkt 1.3.2 i bilaga I.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?