CE-märkning

Om en maskin förses med två operatörspaneler, måste de då spärras sinsemellan? Maskinen är högst 3 × 4 m stor och kan styras från två sidor.

I princip måste man säkerställa att ingen osäker situation kan uppstå vid en överlagring av styrkommandon.

- val av driftsätt
- utlösning av maskinrörelser.

Det enklaste sättet att säkerställa detta är att spärra operatörspanelerna sinsemellan. Det betyder att alltid bara den aktiverade panelen har behörighet att styra maskinen. Nödstoppsanordningar som alltid är aktiva måste finnas på båda panelerna.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?