CE-märkning

Måste försäkran om överensstämmelse/försäkran om inbyggnad ingå i bruksanvisningen?

EU-försäkran om överensstämmelse resp. försäkran om inbyggnad ska bifogas bruksanvisningen i den utsträckning det är möjligt och tillämpligt.


Alternativt kan EU-försäkran om överensstämmelse, liksom försäkran om inbyggnad, bifogas som ett separat dokument i maskinens tekniska dokumentation.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?