Säkerhetsteknisk utrustning

Hur snabb är en ”identifierbar fara” och var kan man hitta sådana uppgifter?

Det finns inte någon standardiserad hastighet där man med säkerhet kan utgå från att faran som hastigheten kan orsaka alltid kan identifieras i tid.

Det finns dock vissa gränsvärden, t.ex. i VDI 2854, som anger att en hastighet på en farlig rörelse utan kläm- och skärställen ska begränsas till 15 m/min. Farliga rörelser med kläm- och skärställen får inte överskrida 2 m/min.

Obs! Dessa värden kan ha fastställts på andra sätt genom andra C-standarder och kräver därför att en kontroll görs av varje enskilt fall.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?