Sverige | svenska

Säkerhetsteknisk utrustning

Kan en- och tvåkanaliga nödstopp användas tillsammans i samma anläggning?

Fråga: En (gammal) anläggning har en allmän nödavstängningsfunktion (PNOZ5 med PZE5, enkanalig) och några områdesnödstopp (PNOZ5 med PZE5, enkanaliga). Nu ska en del av anläggningen moderniseras och områdesnödstoppet kommer att levereras i ett tvåkanaligt utförande. Nu påstår montören att man inte får blanda en- och tvåkanaliga kretsar och att allt måste bytas ut mot tvåkanaliga varianter! Tyvärr har jag inte kunnat hitta något bra svar på frågan än, men jag har för mig att det visst är tillåtet för partiella anläggningsavstängningar (nödstopp).

Svar: Hur nödstoppet och områdesnödstoppet måste vara utformade framgår av riskbedömningen.
Ett nödstopp eller områdesnödstopp måste dock alltid vara utformat på ett sådant sätt att den största möjliga faran i anläggningen som knappen ska förhindra stoppas på ett tillräckligt säkert sätt.

Om alla områdesnödstopp på grund av faror i delanläggningar är tvåkanaliga måste även det överordnade nödstoppet vara tvåkanaligt för att inte säkerheten ska sänkas.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk