Säkerhetsteknisk utrustning

Får en manuell förbikoppling av en nödavstängning (t.ex. med en nyckelbrytare) användas för ett löstagbart handhållet manöverdon? Om ja, hur måste en sådan koppling se ut? Måste man använda en kortslutningskontakt?

EN ISO 13850, 4.1.1 anger att nödstoppsfunktionen alltid måste vara tillgänglig och funktionsduglig. Dessutom måste den ha företräde framför alla andra funktioner och arbetsförlopp i maskinens samtliga driftsätt. Anordningar som är avsedda för att befria instängda personer får inte påverkas.

Med ett löstagbart manöverdon måste nödstoppet förbikopplas med en kortslutningskontakt när manöverdonet tas loss. Genom att använda en nyckelbrytare kan nödstoppet förbikopplas även i drift. Det är dock inte tillåtet (EN ISO 13850 4.1.1).

Om nödstoppsenheter går att ta isär (t.ex. bärbar programmeringsutrustning) eller om delar av en maskin kan stängas av separat måste man se till att verksamma och icke-verksamma manöverdon inte kan förväxlas.

Vid löstagbara manöverdon med nödstopp (rött med gul bas) måste man vara noga med att det inte sker någon förväxling mellan verksamma och icke-verksamma manöverdon som är anslutna. Det innebär att manöverdonet måste tas loss från maskinen och låsas in. Om det inte går får inget nödstopp (rött med gul bas) användas. Då får nödstoppet istället definieras som exempelvis snabbstopp och ges en annan färg (t.ex. svart eller grått).

Om det gäller en press beskrivs detta särskilt i ISO 16092-1/2/3/4.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?