Säkerhetsteknisk utrustning

Hur ska ansvarsområdena fördelas när en maskinkonstruktör köper elkonstruktionen från en underleverantör?

Ansvarsområdena fastställs i avtalet mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren.

Vem ska upprätta riskbedömningen? Får underleverantören begära den av maskinkonstruktören?
Enligt kraven i maskindirektivet 2006/42/EG måste riskbedömningen upprättas under konstruktionsprocessen. Underleverantören måste i det här fallet be om riskbedömningen för att kunna utforma elkonstruktionen enligt kraven i den.


Om man ska vara riktigt noga kan inte underleverantören (elkonstruktionen) upprätta någon riskbedömning eftersom han/hon inte känner till maskinen. För att kunna göra en korrekt elkonstruktion måste det finnas en riskbedömning.
Det går att ge uppdraget till ett externt företag tillsammans med upprättandet av dokumentationen, men då måste det fastställas i ett avtal.

Hur kan underleverantören göra om det inte går att åstadkomma ett lämpligt säkerhetskoncept på grund av mekaniska brister (t.ex. saknad skyddskapsling eller liknande)?
Elkonstruktören kan endast utforma konstruktionen utifrån de underlag som tillhandahålls (riskbedömning och säkerhetskoncept). Om brister uppstår senare är det uppdragsgivaren som är ansvarig för att stå för de extra kostnaderna. I de flesta fall känner inte elfirman till maskinen i detalj och måste därför förlita sig på de underlag som tillhandahålls.

Tyvärr är det vanligt att underleverantören inte får de underlag som behövs och att sedan höga kostnader uppkommer på grund av efterarbete och ändringar i samband med att maskinen tas i drift.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?