Driftsäkerhet

En maskin ger inte upphov till någon fara. Omfattas den ändå av maskindirektivets tillämpningsområde?

Om en maskin ger upphov till någon fara eller inte är inget kriterium för att avgöra huruvida maskindirektivet ska tillämpas.

Maskindirektivet måste tillämpas när maskinen tillhör någon av produktkategorierna enligt artikel 1.1, inte ingår i undantagen i artikel 1.2 och inte omfattas av något annat särskilt direktiv enligt artikel 3.

Vissa EU-länder kräver en särskild undantagsklausul som utesluter ofarliga produkter från maskindirektivets tillämpningsområde. Denna klausul togs dock avsiktligt inte med i det nya maskindirektivet 2006/42/EG.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?