Sverige | svenska

Driftsäkerhet

Vem har ansvaret vid CE-certifieringen av en maskin?

En maskin med tillverkningsår före 1995 ska granskas av ett externt företag. Det är inte en väsentlig ändring, men maskinen ska CE-certifieras. Är det ett externt företag som har ansvaret för certifieringen?

Om det inte är någon väsentlig ändring krävs ingen CE-certifiering. Maskinen måste dock minst uppfylla kraven i bilaga I i driftsäkerhetsförordningen.
Det externa företaget kan aldrig betraktas som tillverkare, men du kan utse det till representant som har fullmakt att utföra bedömningen om överensstämmelse åt dig.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk