Driftsäkerhet

I vilken teknisk regel för driftsäkerheten (TRBS, ”technische Regel für Betriebssicherheit”) förklaras/definieras begreppet ”kvalificerad person”?

Förutom i TRBS definieras begreppet ”kvalificerad person” även i den tyska driftsäkerhetsförordningen Betriebssicherheitsverordnung 2 § punkt 7:

7. En kvalificerad person är enligt denna förordning en person som genom sin yrkesutbildning, sin yrkeserfarenhet och sin aktuella yrkesverksamhet har den fackkunskap som krävs för att kontrollera arbetsutrustningen. Det finns inga särskilda direktiv för kontrollarbetet och personen får inte missgynnas på grund av att han eller hon utför arbetet.

Se även:

www.wissen-maschinensicherheit.de/faq/content/9/11/de/was-ist-eine-befaehigte-person.html

Enligt den tyska driftsäkerhetsförordningen Betriebssicherheitsverordnung 10 § ska arbetsgivaren säkerställa att följande arbetsutrustning kontrolleras av en kvalificerad person:

  • arbetsutrustning vars säkerhet beror på monteringsförutsättningar
  • arbetsutrustning som påverkas av faktorer som kan orsaka skador och som därmed kan leda till farliga situationer
  • arbetsutrustning som efter reparationsarbeten kan påverka säkerheten

Arbetsgivaren måste dessutom säkerställa att kontrollerna som utförs av den kvalificerade personen uppfyller kraven för bedömning av fara enligt 3 § i driftsäkerhetsförordningen.

Mer information om kontroller av arbetsutrustning som utförs av kvalificerade personer finns i TRBS 1201.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?