Kunskap om standarder

Av vilka steg består valideringen enligt EN ISO 13849-2?

Fråga: Validering av säkerhetsfunktioner enligt standard: I ISO 13849-2 nämns flera tillvägagångssätt som analys, kontroll, verifiering och validering. Hur kan man härleda en struktur därifrån så att resultatet blir en korrekt validering? Stämmer det att det inte finns någon validering ”som sådan” utan att valideringen snarare utgörs av olika aktiviteter som kontroller, analyser, funktionstester osv. som genomförs och dokumenteras på ett strukturerat sätt?

Svar: Valideringen enligt EN ISO 13849-2 består av olika steg som beror på tillämpningens komplexitet. Till valideringen hör följaktligen kvantitativ kontroll av säkerhetsfunktionerna (verifiera Performance Level), funktionella tester och andra funktionsanalyser och tester – samt dokumentation av dessa.
Valideringen utgörs alltså, precis som det står i frågan, av olika analys- och funktionsteststeg och fullständig dokumentation av dessa.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?