Kunskap om standarder

Konstruktion av robotar: Vilka standarder måste följas?

I allmänhet omfattas robotar av maskindirektivet. Vidare är följande standarder relevanta inom robottekniken:

- DIN EN ISO 10218-1 (Säkerhetskrav för industrirobotar – Del 1: Robotar): I den första delen av standarden fastställs kraven och anvisningarna för en genomgående säker konstruktion och skyddsåtgärder samt användarinformation för industrirobotar. Där beskrivs grundläggande faror med robotar och krav anges för att åtgärda de risker som farorna medför eller för att minska dem i tillräcklig utsträckning.

- DIN EN ISO 8373 (Industrirobotar – Terminologi): Definierar och beskriver robotar och robotenheter som används både i industriella och icke-industriella miljöer.

- ISO 9787 (Industrirobotar – Koordinatsystem och axelbenämningar): Beskriver förutom grundläggande information om robotteknik även grunderna inom robotars rörelser. Den gäller för alla robotar enligt ovan nämnda DIN EN ISO 8373.

- För närvarande (10/13) arbetar man på en standard för icke-industriella robotar som är i avstämningsfasen. FDIS ISO 13482 (Robotar och robotutrustning – Säkerhetskrav för icke-industriella robotar – Icke-medicinsk servicerobot) tar upp följande huvudpunkter:

  • Riskbeskrivning för användning av robotar i privata miljöer
  • Riktlinjer för säker konstruktion inklusive lämpliga skyddsåtgärder
  • Krav på användarinformation för säker användning av robotar


De nämnda standarderna handlar explicit om robotteknik. Tänk dock på att de relevanta standarder som sammanfattas under maskindirektivet också måste följas utöver dessa.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?