Driftsäkerhet

Vad är en kvalificerad person?

Man talar om en kvalificerad person när personen har den fackkunskap som krävs för att genomföra kontroller av arbetsutrustning och anläggningar som kräver övervakning. Sådan fackkunskap kan uppnås genom yrkesutbildning, yrkeserfarenhet och aktuell yrkesverksamhet. En tillförlitlig förståelse för de säkerhetstekniska frågorna måste säkerställas (se även § 2 punkt 7 i BetrSichV).

Vilken fackkunskap som krävs kan variera beroende på komplexiteten på de olika kontrollerna.

Yrkeserfarenheten förutsätter att den kvalificerade personen har hanterat arbetsutrustning som är jämförbar med den som ska kontrolleras under en period av sitt yrkesliv som kan styrkas och att personen känner till arbetsutrustningens funktionssätt i den utsträckning som krävs för att utföra kontrollerna.

Den aktuella yrkesverksamheten utgörs av lämplig fortbildning, t.ex. kurser som den kvalificerade personen har gått och flera kontroller per år som personen har genomfört för att uppnå den praktiska erfarenhet som krävs. Om den praktiska erfarenheten saknas måste personen delta i kontroller som utförs av någon annan för att få den erfarenhet och fackkunskap som krävs. En kvalificerad person måste dessutom var förtrogen med driftsäkerhetsförordningen och tillhörande tekniska regelverk samt andra nationella arbetsskyddsföreskrifter och tillhörande tekniska regelverk och föreskrifter för olycksfallsförsäkringsgivare och andra föreskrifter (t.ex. standarder) i sådan utsträckning att han/hon kan bedöma det säkra skicket på arbetsutrustningen.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?