Kunskap om standarder

Är en maskintillverkare skyldig att tillämpa standarder?

Enligt artikel 5 i maskindirektivet måste tillverkaren eller tillverkarens representant i EU säkerställa innan en maskin släpps ut på marknaden eller tas i drift att de gällande grundläggande kraven på maskinsäkerhet och hälsoskydd är uppfyllda. Det anges inte vilka specifika standarder som ska tillämpas.

”Presumtion om överensstämmelse” – användaren följer lagar och direktiv
Tillämpningen av harmoniserade standarder utlöser dock den så kallade ”presumtionen om överensstämmelse” om att maskinen har konstruerats och byggts enligt de grundläggande krav på maskinsäkerhet och hälsoskydd som gäller för den. Därmed gäller omvänd bevisbörda vid en eventuell skada. Om inga harmoniserade standarder används ligger bevisbördan istället på tillverkaren vid en eventuell skada.

Dessutom kan harmoniserade standarder användas för att fastställa nivån på den aktuella tekniken som (enligt bilaga I i maskindirektivet) utgör minimikravet för tillverkaren.

En standard räknas som harmoniserad när den har publicerats i EU:s officiella tidning.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?