Sverige | svenska

Säkerhetsteknisk utrustning

Vad måste man tänka på med säkerhetskomponenter (skannrar, ljusbommar osv.) som släpptes ut på marknaden före 2009 och som ligger i vårt lager? Kan jag när som helst använda dem igen?

När sådana säkerhetskomponenter har släppts ut på marknaden för första gången inom EU är det operatören som ansvarar för dem och de omfattas precis som all annan arbetsutrustning av EU:s arbetsutrustningsdirektiv 2009/104/EG, som i Tyskland genomförts genom driftsäkerhetsförordningen (Betriebssicherheitsverordnung, BetrSichV). I § 10 punkt 1 i BetrSichV ”Kontroll av arbetsutrustning” står följande:

(1) Arbetsgivaren måste säkerställa att sådan arbetsutrustning, vars säkerhet beror på monteringsförutsättningarna, kontrolleras efter monteringen samt före den första idrifttagningen (...). Syftet med kontrollen är att försäkra sig om korrekt montering och säker funktion hos arbetsutrustningen. Kontrollen får endast utföras av kvalificerade personer.

Det betyder att du får fortsätta använda komponenterna, men att du måste säkerställa att de fortfarande motsvarar den aktuella tekniken, fungerar säkert och är korrekt monterade.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk