CE-märkning

Får en maskin utan bruksanvisning släppas ut på marknaden om bruksanvisningen levereras i efterhand?

Bruksanvisningen upprättas av tillverkaren eller av en representant för tillverkaren som har erhållit fullmakt och är bosatt inom EU. Bruksanvisningen måste skrivas på något av de officiella EU-språken. När en maskin ska tas i drift måste originalbruksanvisningen och en eventuell översättning till det lokala språket i landet där den ska användas medfölja maskinen.

Bruksanvisningen måste innehålla nödvändiga planer och scheman för idrifttagning, underhåll, inspektion, kontroll av funktionsdugligheten och i tillämpliga fall reparation av maskinen samt alla relevanta uppgifter gällande framför allt maskinsäkerheten.

Alla fel i en bruksanvisning kan få rättsliga följder om det handlar om instruktionsfel som leder till en olycka. Bruksanvisningen måste vara skriftlig.

Artikeln senast ändrad: 2011-06-16 11:47
Författare: Pilz GmbH & Co. KG
Version: 1.5

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?